skip to content
Primary navigation

Soo wargeli isbeddellada ciwaanka iyo lambarka taleefanka

mailbox icon Waa muhiim inaan awoodno inaan kula soo xiriirno marka ay tahay waqtigii dib loo cusbooneysiin lahaa caymiskaaga caafimaadka. Ha wajahin halista luminta caymiskaaga caafimaadka iyo carqaladaynta suurtogalka ah ee la kulanka dhakhtarkaaga ama qaadashada dawooyinka dhakhtar kuu qoro. Cusbooneysii macluumaadkaaga xiriirka.

Ogow goorta lagaa rabo cusboonaysiinta xaq u yeelashadaada

calendar-150x150Is-diiwaangeliyayaasha Medical Assistance waxay filan karaan dib-u-cusboonaysiintooda in la sameeyo iyadoo lagu saleynayo bisha sannad-guurada ee ka soo wareegga codsigooda caymiska. Wax badan ka baro xilli-mudeedkan. ;Haddii aad la shaqeyso qorshe caafimaad, la xiriir iyaga si aad wax badan uga ogaato marka dib-u-cusbooneysiintaada gaarka ah la joogo. Is-diiwaangeliyayaasha MinnesotaCare waxay filan karaan dib-u-cusboonaysiintooda u-qalmitaanka ee bilaabanayo Oktoobar 2023 ee caymiska hirgelayo Janaayo 1, 2024.

 

checklist-150x150

Diyaarsanow

Waxaad u baahan doontaa inaad keento qaar ka mid ah dukumentiyada marka la gaaro wakhtiga cusboonaysiinta xaq u yeelashadaada. Wax badan ogow, oo ha lagaaga jawaabo su'aalahaaga cusboonaysiinta.

people-150x150

La xiriir la hawlgale lagu kalsoon yahay

Haddii aad hesho Medical Assistance ama MinnesotaCare iyadoo ay ku taageerayso qorshe caafimaad? ama hage, waxay rabaan inay ku caawiyaan. La xiriir iyaga si ay kuu caawiyaan.

notification-bell-150x150

Wixii ku soo kordha kala soco boggan

DHS waxay ku cusboonaysiin doontaa boggan macluumaad cusub. Waad is qori kartaa si aad u hesho ogeysiisyada iimaylka marka macluumaadka boggan isbedelo.

 

Su’aalo?

Question markWixii macluumaad dheeraad ah, arag su'aalaha inta badan la is weydiiyo. Haddii aad ku jirto Medical Assistance oo aad su'aalo ka qabto kiiskaaga, wac degmadaada ama wakaaladda qabiilka. Haddii aad ku jirto MinnesotaCare ama aad qabto su'aalo guud, ka wac Taageerada Macmiilka Daryeelka Caafimaadka ee DHS 651-297-3862 ama 800-657-3672.

back to top