skip to content
Primary navigation

Bảo Vệ Người Lớn

Một người lớn yếu kém là người lớn hơn 18 tuổi khó có thể tự lo cho nhu cầu thể chất, tâm thần hoặc tình cảm của họ nếu không có người khác trợ giúp. Có nhiều dạng ngược đãi người lớn yếu kém:  

LẠM DỤNG: về thể chất, tình cảm và/hoặc tình dục

BỎ MẶC: người chăm sóc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chăm sóc

TỰ BỎ MẶC: người lớn yếu kém không tự lo đầy đủ cho sức khỏe và sự an toàn của chính mình

BÓC LỘT TÀI CHÁNH: sử dụng tiền và tài sản của người lớn yếu kém không cho lợi ích của người đó

Báo cáo bất cứ nghi ngờ ngược đãi nào bằng cách gọi đến số gọi miễn phí 1-844-880-1574, 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần.  Chúng tôi sẽ giữ kín danh tánh của quý vị và nhanh chóng gửi báo cáo của quý vị đến cơ quan điều tra phù hợp.

back to top