skip to content
Primary navigation

Tải lên Tài liệu

Gửi gia hạn cho Medical Assistance bằng cách tải lên trực tuyến tài liệu của quý vị

Giờ đây, quý vị có thể nộp hồ sơ gia hạn Medical Assistance (MA) của mình bằng cách tải lên tệp được quét hoặc ảnh chụp về việc gia hạn đã hoàn tất của mình bằng công cụ tải lên tài liệu gia hạn chăm sóc sức khỏe của chúng tôi.

Tải lên Tài liệu

Quan trọng:

Đọc hướng dẫn sau đây về cách hoàn thành biểu mẫu và cách nhận trợ giúp nếu quý vị cần.

Đảm bảo rằng thông tin của quý vị là đầy đủ và chính xác, nếu không quý vị có thể mất bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của mình.

Nhận trợ giúp

Nhận trợ giúp miễn phí, bao gồm trợ giúp tải lên biểu mẫu gia hạn, từ một điều hướng viên. Nhấp vào “Danh bạ hỗ trợ (Assister Directory)” trong phần Tìm kiếm Trợ giúp Miễn phí. Tìm kiếm trong danh bạ để tìm một người điều hướng ở gần quý vị và nói ngôn ngữ của quý vị.

Điều hướng viên MNSure
 

Những gì quý vị có thể mong đợi

Quý vị có thể tải lên biểu mẫu gia hạn đã hoàn thành và có chữ ký của mình bằng cách sử dụng tệp quét hoặc ảnh chụp bằng thiết bị của mình. Đây là những gì quý vị có thể mong đợi:

 • Trước tiên, chúng tôi yêu cầu quý vị cung cấp một số thông tin cá nhân để giúp nhận dạng quý vị và khớp các tài liệu đã được tải lên đối với trường hợp chăm sóc sức khỏe của quý vị. Đảm bảo nhập đủ số điện thoại và địa chỉ email của quý vị, nếu quý vị có.
 • Quý vị có thể tải lên tài liệu trực tiếp từ máy tính hoặc thiết bị của mình.
 • Quý vị có thể tải lên nhiều tệp cùng một lúc.
 • Sau khi gửi tài liệu, quý vị sẽ nhận được một số xác nhận cho quý vị biết rằng các tệp đã tải lên của quý vị đã được nhận. Nếu quý vị đã cung cấp địa chỉ email, quý vị cũng sẽ nhận được một email với số xác nhận này.
 

Những gì quý vị cần

Quý vị sẽ cần những thứ sau trước khi tải lên tài liệu của mình:

 • Đơn gia hạn đã hoàn thành và đã ký.
 • Điện thoại thông minh có máy ảnh hoặc khả năng tiếp cận vào máy quét. Quý vị có hai tùy chọn để tải lên tài liệu của mình:
  1. Quét mẫu đơn gia hạn của quý vị và tải tệp lên.
  2. Chụp ảnh từng trang của mẫu đơn gia hạn (mặt trước và mặt sau).

Không bao gồm những tài liệu sau:

 • Thông báo về Thực thi Quyền riêng tư
 • Thông báo về Quyền và Trách nhiệm
 • Trang Phiên dịch Ngôn ngữ
 • Thông tin Kháng nghị

Đảm bảo rằng tất cả thông tin nhập trên mẫu đơn gia hạn đều dễ đọc và mọi tệp tin được quét hoặc ảnh chụp đều rõ ràng.

Số hồ sơ của quý vị là không bắt buộc, tuy nhiên, nếu không được cung cấp, có thể có sự chậm trễ trong việc đối chiếu với hồ sơ của quý vị.

 

Sẵn sàng để tải lên

Khi quý vị đã sẵn sàng tải lên tài liệu của mình, hãy chọn nút “Tải lên Tài liệu (Upload Documents)”, nhập thông tin được yêu cầu và làm theo hướng dẫn được cung cấp.

Tải lên Tài liệu

LƯU Ý: Quá trình tải lên có thể mất vài phút để hệ thống hoàn tất. Vui lòng đảm bảo rằng tất cả các tệp quý vị muốn tải lên đều xuất hiện trong danh sách tệp trên màn hình trước khi chọn Gửi. Chờ cho đến khi quý vị nhận được số xác nhận cho biết quá trình tải lên của mình đã thành công trước khi thoát khỏi cổng tải lên.

 

Tiếp theo là gì

Quận hoặc Bộ lạc của quý vị sẽ xử lý gia hạn và các tài liệu theo thứ tự tiếp nhận. Cơ quan làm việc về việc gia hạn của quý vị sẽ liên hệ với quý vị qua đường bưu điện nếu cần thêm thông tin. Theo dõi hộp thư của quý vị để biết thêm thông tin về trường hợp của mình.

Nếu quý vị muốn tải lên các mục bổ sung có thể được yêu cầu trong quá trình này, hãy quay lại trang web này và sử dụng quy trình tương tự để tải lên bất kỳ tài liệu gia hạn chăm sóc sức khỏe bổ sung nào nếu cần.

Sau khi cơ quan xử lý việc gia hạn, quý vị sẽ nhận được thông báo đủ điều kiện qua đường bưu điện.

Câu hỏi thường gặp Nhận trợ giúp
 
information-speech-balloon-icon-200x170.png

Các câu hỏi khác?

Nếu quý vị có thắc mắc về việc tải lên tài liệu của mình, hãy gọi cho Quận hoặc Bộ lạc được liệt kê trong mẫu đơn gia hạn của quý vị.

Danh bạ Quận và Bộ lạc

back to top