skip to content
Primary navigation

housingGoobo badan oo laga helo caawimaad

Adeegyada taageerada guriyeynta waa qaar ka mid ah barnaamijyada adiga iyo qoyskaaga laga yaabo inaad u-qalmataan inaad heshaan. Kuwa kale waxaa ka mid noqon kara daryeelka caafimaadka, daryeelka ilmaha, kaalmada dakhliga iyo taageerada cuntada.

astaan daryeel caafimaad astaanta kaalmada daryeelka carruurta astaanta kaalmada dakhliga astaan taageero cunno

back to top