skip to content
Primary navigation
 
 

Các bước để gia hạn bảo hiểm của quý vị

Khi ngày gia hạn của quý vị sắp đến, hãy làm theo các bước sau.

1-text-message-icon-212x150.png

Chuẩn bị sẵn sàng

Biết ngày gia hạn của quý vị và đảm bảo thông tin liên hệ của quý vị là mới nhất, như vậy quý vị có thể kịp thời nhận được các tài liệu quan trọng với dòng thời gian.

Công cụ Tra cứuCập nhật Thông tin Liên hệ

 
2-important-information-enclosed-212x150.png

Tìm phong bì có Chấm tròn Màu xanh lam của quý vị

Kiểm tra hộp thư của quý vị để tìm phong bì có chấm tròn màu xanh lam có ghi nội dung Thông tin Quan trọng được Đính kèm. Khi nhận được phong bì gia hạn, hãy bắt đầu ngay lập tức.

 
3-paperwork-icon-212x150.png

Điền vào giấy tờ theo thủ tục

Thu thập tài liệu của quý vị và điền đầy đủ vào các biểu mẫu.

 
4-envelope-icon-212x150.png

Gửi lại đúng thời hạn

Hãy chắc chắn gửi lại gia hạn của quý vị trước thời hạn. Sau khi hoàn thành, hãy thư giãn và biết rằng quý vị đã hoàn thành — xin chúc mừng!

 
 
information-speech-balloon-icon-200x170.png

Quý vị có thắc mắc?

Nếu quý vị đang sử dụng MinnesotaCare, có người trong gia đình của quý vị tham gia cả Medical Assistance và MinnesotaCare, hoặc có thắc mắc chung, hãy gọi cho Bộ phận Hỗ trợ Người tiêu dùng của DHS Health Care theo số 651-297- 3862 hoặc 800-657-3672. Nếu quý vị đang tham gia Medical Assistance và có câu hỏi về trường hợp của mình, hãy gọi cho cơ quan quận hoặc bộ lạc của quý vị.

Danh bạ Quận và Bộ lạc

 
 

Quý vị cần thêm trợ giúp?

Chúng tôi quan tâm đến sức khỏe của quý vị và chúng tôi ở đây để hỗ trợ quý vị. Dưới đây là một số điều khác mà quý vị có thể làm để giúp quá trình gia hạn bảo hiểm chăm sóc sức khỏe quan trọng của mình suôn sẻ hơn.

Tra cứu ngày gia hạn của quý vị

Biết khi nào cần kiểm tra hộp thư của quý vị bằng công cụ tra cứu gia hạn.

Công cụ Tra cứu

Cập nhật thông tin liên hệ của quý vị

Điều quan trọng là chúng tôi có thể liên hệ với quý vị khi đã đến lúc gia hạn bảo hiểm sức khỏe của quý vị.

Cập nhật Thông tin Liên hệ

Kết nối với đối tác

Hãy liên hệ với chương trình sức khỏe hoặc người điều hướng của quý vị, họ muốn giúp đỡ quý vị.

Danh bạ Chương trình Sức khỏeĐiều hướng viên MNSure

Nhận câu trả lời về tính đủ điều kiện

Nhận câu trả lời cho các câu hỏi về gia hạn của quý vị, bao gồm thêm thông tin về gia hạn tự động.

Thông tin về tính đủ điều kiện

Đăng ký nhận các bản cập nhật qua email

Đăng ký để nhận thông báo qua email khi thông tin trên trang này thay đổi.

Đăng ký Email
back to top