skip to content
Primary navigation

Báo cáo thay đổi về địa chỉ và số điện thoại

mailbox icon Quan trọng là chúng tôi có thể liên lạc được với quý vị khi đến lúc quý vị cần gia hạn bảo hiểm sức khỏe. Đừng để mất bảo hiểm y tế của quý vị và có thể bị gián đoạn việc gặp bác sĩ hoặc mua thuốc theo toa. Cập nhật thông tin liên lạc của quý vị.

Biết khi nào cần gia hạn chương trình bảo hiểm của quý vị

calendar-150x150Những người ghi danh trong chương trình Trợ cấp y tế sẽ gia hạn hồ sơ theo tháng kỷ niệm tròn tháng họ nộp đơn ghi danh tham gia bảo hiểm. Tìm hiểu thêm về khung thời gian này. Nếu quý vị làm việc với một chương trình bảo hiểm sức khỏe, liên lạc với họ để tìm hiểu thêm về thời điểm gia hạn cụ thể quý vị sẽ gia hạn. Những người ghi danh trong chương trình MinnesotaCare sẽ gia hạn tình trạng hội đủ điều kiện của họ bắt đầu từ tháng 10, 2023 để bảo hiểm có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1, 2024.

 

checklist-150x150

Chuẩn bị trước

Quý vị sẽ cần cung cấp một số tài liệu khi đến lúc gia hạn bảo hiểm. Tìm hiểu thêm và được giải đáp các câu hỏi về thể thức gia hạn của quý v.

people-150x150

Kết nối với một đối tác uy tín

Nếu quý vị nhận được Trợ cấp y tế hoặc bảo hiểm MinnesotaCare với sự hỗ trợ của một chương trình sức khỏe hay chuyên viên hướng dẫn, họ muốn giúp đỡ quý vị. Kết nối với họ để được trợ giúp.

notification-bell-150x150

Xem trang này để biết thông tin cập nhật

DHS sẽ cập nhật thông tin mới trên trang này. Quý vị có thể ghi danh nhận thông báo qua email khi thông tin trên trang này có điều gì thay đổi.

 

Quý vị có điều gì thắc mắc không?

Question markĐể biết thêm thông tin, hãy xem các câu hỏi thường gặp. Nếu quý vị đang nhận Trợ giúp y tế và có thắc mắc về hồ sơ trợ cấp của mình, vui lòng gọi cho cơ quan quận hoặc bộ tộc. Nếu quý vị có MinnesotaCare hoặc có những thắc mắc thông thường, gọi Ban Trợ giúp khách hàng bảo hiểm sức khỏe của DHS tại số 651-297-3862 hoặc 800-657-3672.

back to top