skip to content
Primary navigation

Các bước tiếp theo

envelope-360x248Các bước tiếp theo sau khi nhận được thông tin gia hạn của quý vị

Quý vị đã nhận được thông tin gia hạn qua bưu điện.

Đây là những bước tiếp theo:

  1. Mở thư ra.
  2. Xem xét và hoàn thành thư.
  3. Hãy gửi lại càng sớm càng tốt để tránh sự chậm trễ trong bảo hiểm.

Nếu quý vị đã đăng ký tham gia bảo hiểm sức khỏe khác và không cần Medical Assistance hoặc MinnesotaCare nữa, hãy gọi cho cơ quan quận hoặc bộ lạc của quý vị và thông báo cho họ biết.

 
 

Khi mở phong bì gia hạn, quý vị thấy một trong hai loại giấy tờ sau:

A: Biểu mẫu gia hạn với thông tin về những việc cần làm tiếp theo.

Ví dụ:

example-renewal-form

Đọc hướng dẫn về cách hoàn thành biểu mẫu và cách nhận trợ giúp về biểu mẫu này nếu quý vị cần. Đảm bảo rằng thông tin của quý vị là đầy đủ và chính xác.

B: Thông báo rằng bảo hiểm của quý vị tự động gia hạn.

Ví dụ:

example-auto-renewal-notice

Đảm bảo rằng thông tin của quý vị được in trên thông báo là chính xác.

  • Nếu đúng, quý vị đã hoàn tất.
  • Nếu không, hãy điền vào thông tin chỉnh sửa và gửi lại tài liệu.
 

Gửi biểu mẫu gia hạn đã hoàn chỉnh đi càng nhanh càng tốt

QUA BƯU ĐIỆN: Bỏ tài liệu vào phong bì gửi lại được cung cấp, thêm bưu phí và gửi qua đường bưu điện.

TRỰC TUYẾN: Tải lên tài liệu trực tuyến bằng cách sử dụng liên kết bên dưới.

TRỰC TIẾP HOẶC QUA FAX: Gửi tài liệu hoặc fax đến cơ quan được liệt kê là địa chỉ tiếp nhận trên hồ sơ giấy tờ của quý vị. Địa chỉ và số fax của các cơ quan được liệt kê dưới đây trong danh bạ của quận và bộ lạc.

ĐIỆN THOẠI: Cung cấp thông tin của quý vị bằng lời nói qua điện thoại. Liên hệ với cơ quan quận hoặc bộ lạc của quý vị để tìm hiểu thêm. Lưu ý: Việc gia hạn qua điện thoại có thể mất đến một giờ hoặc lâu hơn.

Tải lên Tài liệu Danh bạ Quận và Bộ lạc
 

Theo dõi các thư tiếp theo, email hoặc cuộc gọi điện thoại

Lưu ý rằng quý vị có thể được liên hệ để tìm hiểu thêm thông tin nếu có thắc mắc về các tài liệu quý vị đã gửi. Tiếp tục báo cáo các thay đổi.

 

Kết nối với đối tác

Hãy liên hệ với chương trình sức khỏe hoặc người điều hướng của quý vị, họ muốn giúp đỡ quý vị.

Danh bạ Chương trình Sức khỏeĐiều hướng viên MNSure

Cập nhật thông tin liên hệ của quý vị

Điều quan trọng là chúng tôi có thể liên hệ với quý vị khi đã đến lúc gia hạn bảo hiểm sức khỏe của quý vị.

Cập nhật Thông tin Liên hệ
back to top