skip to content
Primary navigation

Xaq u yeelashada Cusbooneysiinta MA iyo MinnesotaCare

Haddii aad leedahay Medical Assistance (MA) ama MinnesotaCare, Waaxda Adeegyada Aadanaha (DHS) waa inay dib u eegtaa u-qalmitaankaaga sannadkiiba mar si ay u ogaato inaad weli u qalanto iyo in kale. Habkan waxa loo yaqaan cusboonaysiin.

back to top