skip to content
Primary navigation

Barnaamijka Kaalmada Nafaqada Dheeraadka ah (SNAP)

Barnaamijka Kaalmada Nafaqada Dheeraadka ah (SNAP), oo hore loogu yiqiin Food Stamps, waxay ka caawisaa dadka reer Minnesota ee dakhligoodu hooseeyo (oo ay ku jiraan kuwa dakhligoodu u hooseeyo sida ku meelgaarka ah) inay helaan cuntada ay u baahan yihiin si ay u helaan cunto nafaqo leh oo dheellitiran. Barnaamijku waxa uu bixiyaa taageero dheeri ah si uu gacan uga geysto fidinta miisaaniyada cuntada qoyska - looguma talogelin in lagu daboolo dhammaan cuntooyinka qoysku u baahan yahay.

SNAP waxay bixisaa faa'iidooyin bil kasta ah oo lagu shubo kaarka Electronic Benefit Transfer (EBT), kaas oo u eg una shaqeeya sida kaadhka deynta. Kaarkaan waxaa lagu iibsan karaa raashinka bakhaarada laga ogol yahay iyo tafaariiqlayaasha onlaynka

Ogow meesha aad wax ka iibsan karto, waxaad iibsan karto, sida loo isticmaalo kaarka EBT-ga iyo waxyaabo kale oo badan. SNAP Frequently Asked Questions webpage.

image: Image of child eating

Sida loo codsado SNAP

• Ka codso online mnbenefits.mn.gov 

• Ka hel caawimo dalbashada khabiirka SNAP ee ku takhasusay mnfoodhelper.org

• Buuxi codsi warqad oo ku sso gudbi kaaga Degmada amaXafiiska Adeegga Aadanaha Qaranka ee Qabiilka

Kadib marka ay codsadaan, codsaduhu waa in ay dhamaystiraan waraysiga ay la yeelanayaan degmadooda ama xafiiska adeega dadka Qaranka ee Qabiilka Wareysigu waxa uu noqon karaa qof ahaan ama talefoon.

form-icon-310x325

Haddii dakhligaaga bishii uu hadda ka hooseeyo caddadka soo socda iyadoo lagu saleynayo tirada qoyskaaga, waxaa laga yaabaa inaad u qalanto kaalmada SNAP.

Tirada dadka Dakhliga bisha ka hor cashuurta
1 $2,430
2 $3,287
3 $4,143
4 $5,000
5 $5,857
6 $6,713
7 $7,570
8 $8,427

Xubin kasta oo qoyska ka mid ah oo dheeraad ah oo ka weyn 8 jir ku dar $857.

Ma u baahan tahay caawimo hadda?


Si degdeg ah u hel SNAP-ka gargaarka degdeg ah

Waxa laga yaabaa inaad si dhakhso ah u hesho gargaarka cuntada haddii qoyskaagu buuxiyo mid ka mid ah shuruudahan soo socda, xitaa haddii aad SNAP ku qabtey gobol kale inta lagu jiro bisha codsiga:

  • Qoysaska leh dakhliga guud ee bishii in ka yar $150 iyo hanti dareere ah oo ka yar $100
  • Qoysaska soogalootiga ah ama kuwa beeralayda xilliyeed ee dakhligoodu hooseeyo iyo $100 ama ka yar hanti dareere ah
  • Qoysaska kuwaas oo isku darka dakhliga guud ee bisha iyo hantida dareeraha ah ay ka yar yihiin kharashkooda guriyeynta bisha iyo dhimista tamarta caadiga ah ee lagu dabaqi karo, haddii ay khuseyso.

Haddii aad buuxiso shuruudaha sare, ka codso kaalmada SNAP ee degdega ah mnbenefits.mn.gov.

Ka hel caawimo dalbashada kaalmada degdegga ah ee SNAP ee khabiirka wacyigelinta SNAP ee  mnfoodhelper.org.
Soo hel shelefka cuntada ama barnaamijka cuntada

Minnesota waxay leedahay in ka badan 300 oo marfash cunto ah oo laga yaabo inay bixiso taageero cunto oo dheeraad ah. Marka aad hesho shelefyada cuntada agtaada, wac ama booqo shabakadooda si aad u hesho macluumaadka ugu casrisan. Shelefyada cuntadu saamayn kuma yeelan doonaan kartidaada aad ku noqon lahayd muwaadin.

Ka hel shelf cuntada ama barnaamijka cuntada onlayn ama wac 1-888-711-1151.

AS_163571730_HealthyVegFruitsNuts (2)


 

Ka qayb gal

Iskaa wax u qabso ku samee shelefka cuntada

La xidhiidh shelefka cuntada deegaanka si aad u ogaato inay qaadanayaan tabaruceyaal si ay uga caawiyaan bixinta cuntada waayeelka nugul si ay u badbaadiyaan, u xidhxidhaan ama u kala soocaan cuntada kuwa u baahan. Booqo shabakadaha ururada si aad wax uga ogaato baahiyaha iskaa wax u qabso ee ugu badan. 

Ka raadi shelefyada cuntada agtaada.


Ku deeq shelef cunto

Ururada aan faa'iido doonka ahayn waxay u baahan yihiin cunto iyo agab nadaafadeed. Ka caawi inay si fiican u kaydsadaan kuwa u baahan.

Ka raadi liiska shelefyada cuntada deegaanka.


Jawaabcelin bixi

Waxaan si joogto ah dib u eegis ugu sameynaa sida gobolada iyo quruumaha qabaa'ilka ay ula falgalaan dadka codsanaya iyo kuwa hela manfacyada SNAP waxaana rabnaa jawaab celin ku saabsan xiriirkii dhawaa ee ka qaybgalayaashu ay la sameeyeen wakaalada degmada ama Qabiilka Qaranka. Jawaab celintani waxay bixisaa macluumaad qiimo leh si loo horumariyo adeegyada SNAP ee gobolka oo dhan.

Dhammeysti Sahan

Adeegyada taageerada cuntada waa qaar ka mid ah barnaamijyada adiga iyo qoyskaaga laga yaabo inaad u-qalmataan inaad heshaan. Kuwa kale waxaa ka mid noqon kara daryeelka caafimaadka, daryeelka ilmaha, kaalmada dakhliga iyo taageerada guriyeynta.

health care icon child care assistance icon  income-revhousing icon

back to top