skip to content
Primary navigation

Markaad la kulanto dhacdooyin naxdin leh, sida masiibo dabiici ah ama aafada COVID-19, dadka intooda badan waxay muujiyaan calaamadaha istareeska. Tani waa wax caadi ah. Muddo kadib dareenadaan waa ka yaraadaan qofka. Intay kaa yaraanayaan, waxaa jiro waxyaabo aad samayn karto si aad istareeska iskaga yarayso.

Dhawr badqabkaaga caafimaadka

 • Cun cunto caafimaad leh oo biyo cab
 • Iska ilaali xaddiga badan ee kafeega iyo khamriga
 • Ha isticmaalin tubaako (sigarka iwm.) ama daroogooyin sharci darro ah
 • In kugu filan seexo oo naso
 • Samee jimicsi jireed

crisis-help

Adeegso qaabab farsamo ood u nasato

 • Nasi jirkaaga mar kasta adoo samaynaaya waxyaabo kugu haboon — neefsi dheer qaado, iskala fidi, iskala bixi, la falagal dabeecadaha raaxada leh, ama xataa wax fudud sida dhaqida wajigaaga iyo gacmahaaga.
 • U qaybi naftaada inta u dhaxaysa nashaadaadka walaaca badan oo samee wax baashaal ah kadib shaqo adag.
 • Adeegso waqti aad ku nasato — cun cunto fiican, wax akhri, dhagayso muusig, ama la hadal qoyskaaga
 • U sheeg dareenadaada ehelkaaga iyo saaxiibadaa markasta.

Dareen sii jirkaaga, dareenkaaga iyo ruuxdaada.

 • Aqoonso oo arag digniinaha hore ee istareeska.
 • Aqoonso sida khibradaha kusoo maray u saamaynayaan qaabka aad u xalinayso dhacdadaan kana fakar sida aad dhacdooyinkii hore u xalisay. Diirada saar qaababka aad u xalisay si waangsan.
 • Ogoow dareenka istareeska, niyad jabka, danbiilenimada ama xanaaqa uu yahay dhacdo naqdin leh oo badanaa dhacda.
 • Waqti geli dib u cusboonaysiinta ruuxdaada adoo nasanaaya, ducaysanaaya ama caawinaaya dadka kale ee baahan.

Meelaha aad ka heli kartid kaalmo (PDF)
wixii warbixin dheeraad ah ee ku saabsan sida Si aad u maamulto kurbada (PDF)
macluumaadka caruurta (PDF)

all-in-this-together

Ma doonaysaa inaad qof la hadasho? Caawimaad ayaa la heli karaa.

Taleefan u dir taageero ammaan ah oo ku caawiya.

Khadadkani MN
wac 651-288-0400 ama 877-404-3190
ama qoraal "taageero" la 85511

Adiga ama qof aad taqaano ma qabaa dhibaato caafimaadka dhimirka ah?

Si aad ula hadasho xirfadlayaal bilaash ah oo ku caawin kara:

Ilo badan oo caawimaad baxsha

back to top