skip to content
Primary navigation

Waxaan beddelnay muuqaalki!

English | Español | Hmoob

Koontadaada Ceymiska Shaqa-la'aanta ee Minnesota waxaa laga beddelay muuqaalkii, laakiin isla meeshii ayaad joogtaa. Muuqaalka cusub waa mid fiican, bilicsan, taleefanka ku fiican, oo luuqadaha la kala dooran karo waa English, Hmong, Somali, and Spanish.

Haddii aad kadin ama koonto ku leedahay, wax kasta waa sidii hore - keliya muuqaalka aad arkeyso ayaa la beddelay.

Somali login page

back to top