skip to content
Primary navigation

Ku soo Dhawaada Barnaamijka Caymiska Shaqo la’aanta ee Minnesota

Kani waa bog rasmi ah ee aad ka heleysid macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan Caymiska Shaqo la’aanta ee Minnesota.

Ceymiska Dadka aan Shaqeyn waa barnaamij dowladeed ee ku caawiya marka aad shaqadaada lumiso ama badroonigaada yareeyo saacadaha shaqadaada.

Barnaamijku waxa uu ku siinayaa lacag adiga oo raadinayo shaqadaada kale. Lacagta waxay dabooshaa qeyb ka mid ah daqliga aad heshid marka aad shaqeyneysa waxaana laheli karaa muddo xadidan.

Macluumaad ku saabsan manfacyada shaqo la’aanta

Muuqaal cusub ayaad ku arkeysaa Koontada Ceymiska Shaqa-la'aanta ee Minnesota!

Iska ilaali in lagu khiyaamo

Isku day in aad intarnetka codsigaaga ku soo gudbiso (Axad ilaa Jimce 6-da subixii ilaa 8-da fiidkii).

  1. Barnaamij turjumaad ah oo la yiraahdo Google Translate: Google waxa uu barnaamijkiisa lagu galo intarnetka kuugu hayaa turjumaad bilaash ah. Waa barnaamij si toos ah qoraal kasta intarnetka kuugu turjumaya. Si aad ula soo degto barnaamijkaas, waa in aad haysato barnaamijka lagu galo intarnetka ee Google Chrome (oo si bilaash ah ayaad ku heleysaa). Guji halkan si aad ula soo degto
  2. Barnaamijka intarnetka ee Google Translate: Waa barnaamij aad ku sameyn karto in aad soo koobiyeysato qoraalka bogga Codsiga Ceymiska Shaqa-la'aanta (Unemployment Insurance Application) dabadeedna ku dhejiso bogga Google Translate. https://translate.google.com/
  3. Yandex Translate: Waa barnaamij aad sidoo kale ku sameyn karto in aad soo koobiyeysato qoraalka bogga Codsiga Ceymiska Shaqa-la'aanta (Unemployment Insurance Application) dabadeedna ku dhejiso bogga Yandex translator. https://translate.yandex.com/


Waxaan halkaan u joognaa inaan ku caawino!

Nasoo haddii aad su’aalo qabtid ama Wakiilada Adeegga Macaamiilka waxaa la heli karaa Isniinta ilaa Jimcaha, 8:00 a.m. illaa 4:30 p.m.

651-296-3644  Aagga Magaalooyinka Mataanaha Metro

877-898-9090  Inta ka baxsan aagga Magaalooyinka Mataanaha

866-814-1252  Dadka dhagoolka ah ama maqalka ku adagtahay yahay

Haddii aad jeclaan laheyd turjubaan, u sheeg wakiilka luuqada aad ku hadashid oo turjubaan. Ayaa lagu darayaa wacitaanka. Waxaad u baahaneysaa inaad sugtid dhoor daqiiqo inta ay ka wacayaan turjubaan.

Wixii macluumaad dheeraad ah ee sida loo waco wakiilka, fiiri Ka Hel Jawaabaha Su'aalaha Ku Saabsan Shaqala'aantaada.

back to top