skip to content
Primary navigation

Barnaamijka Kaalmada Tamarta

Barnaamijka Kaalmada Tamarta wuxu bixiyaa kharashaadka kuleylinta, korontada, iyo kharashka biyaha ee muddo dhaafay. Kaalmada Tamartu waa u bilaash dhammaan qoysaska u qalma.

Linkiyo Degdeg ah

Raadi Jaal Kaalmo Tamareed

 

Codsiyada Dhanka Khada

 

Tallaabooyinka Xiga

Codsiyaa waa in laga soo dhex gudbiyaa Jaalkaaga Kaalmada Tamarta ee Maxalliga ah. 

TALLAABO 1. Raadi Jaal Kaalmo Tamareed (kaalmo ka waco 1-800-657-3710)

TALLAABO 2. La soo deg codsiga (PDF)
AMA
La xiriir jaalkaaga Kaalmada Tamarta ee maxalliga ah oo ka dlabo foomka codsiga.
AMA
Codsiga ku dalbo boosto ahaan adiga oo isticmaalaya foomka hoose.

TALLAABO 3. Codsiga aad soo buuxisay ku soo celi jaalkaaga Kaalmada Tamarta maxalliga ah.

TALLAABO 4. Inta kale Jaalkaaga Kaalmada Tamarta maxalliga ah baa dhameystiraya.


Toban Faa'iido Barnaamijka Kaalmada Tamarta

  1. Waa bilaash!
  2. Celceliska deeqdu waa $500.
  3. Jaalalka Kaalmada Tamarta ee Maxalliga ah waxay kaa caawin karaan codsigaaga! 
  4. Deeqdu waxay ku saleysan tahay cabbirka qoyska, dakhliga, iyo kharashaadka biyaha iyo korontada.
  5. Illaa $2,000 ayaa qoyskiiba loo siinayaa kharash kuleylineed iyo koronto.
  6. Waa kuu shaqeynayaa haddii aad isticmaasho koronto, gaas dabiici ah, borobayn, saliidda kuleylinta ama shidaalka noolaha laga sameeyo. 
  7. Deeqda waxa toos loogu shubayaa akoonkaaga shirkadda tamarta – annaga ayaa shaqadaas kuu qabaneynaa!
  8. Barnaamijku wuxu u furan yahay dadka kirada leh AMA guryaha leh.
  9. 1Waxaan sidoo kale kula qorsheyn karnaa in shidaal degdeg laguugu keeno, oo aanu kuu dayactirno ama kaa beddelno nidaamka kuleylinta haddii guriga adigu leedahay.
 

Macluumaad la daabaci karo

Taageero Tamareed
English | Soomaali (.pdf)


back to top