skip to content
Primary navigation

Quý vị có phải là một nhà cung cấp SNAP E&T đang tìm kiếm nguồn tài nguyên không?

Truy cập trang nhà cung cấp SNAP E&T

Dịch vụ Việc Làm và Đào Tạo của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP E&T) cung cấp dịch vụ hỗ trợ và đào tạo và việc làm miễn phí cho những người nhận trợ cấp SNAP. Là một người tham gia chương trình SNAP E&T, quý vị sẽ nhận được hỗ trợ, kỹ năng, đào tạo hoặc kinh nghiệm để đạt được mục tiêu nghề nghiệp của mình.

Nhiều tổ chức địa phương, bao gồm các trường cao đẳng kỹ thuật và cộng đồng, các tổ chức cộng đồng, cơ quan quận, bộ lạc và Trung tâm CareerForce có cung cấp các chương trình và dịch vụ SNAP E&T. Quý vị có thể tiếp cận các chương trình và dịch vụ bằng cách liên hệ trực tiếp với một tổ chức theo thông tin liên hệ trên bản đồ nhà cung cấp của chúng tôi.

Dịch Vụ Đào Tạo và Việc Làm

icon_careerpathway_1-01

Lập Kế Hoạch Nghề Nghiệp

Tìm một ngành nghề có nhu cầu cao phù hợp với kỹ năng và sở thích của quý vị với các cơ hội phát triển. Các dịch vụ bao gồm huấn luyện, giúp xác định những nghề nghiệp đang phát triển cần đến kỹ năng của quý vị và lập kế hoạch mục tiêu.

icon_jobsearch_1-01

Tìm kiếm việc làm

Tự tin nộp đơn xin việc và tăng cơ hội thành công trong quá trình tìm việc. Các dịch vụ bao gồm trợ giúp về chiến lược tìm kiếm việc làm, xây dựng và xem lại sơ yếu lý lịch cũng như chuẩn bị phỏng vấn.

icon_training_5-01

Đào tạo cho các công việc có nhu cầu cao

Nhanh chóng lấy được một chứng chỉ được công nhận. Các lựa chọn đào tạo bao gồm: hàn, xe nâng, cơ khí, CNTT, trợ lý điều dưỡng, v.v.

icon_education_3

Hỗ trợ học viên

SNAP E&T thậm chí có thể được cung cấp  trong cộng đồng hoặc trường cao đẳng kỹ thuật tại khu vực của quý vị để giúp quý vị thành công ở trường. Các dịch vụ bao gồm: hỗ trợ học tập, tư vấn nghề nghiệp và xoay xở tài chính.

icon_financial_1-01

Hỗ trợ tài chính

Hỗ trợ tài chính để giúp quý vị đạt được mục tiêu của mình. Chi phí được hỗ trợ có thể bao gồm: phương tiện đi lại, quần áo làm việc, chi phí xét nghiệm, hỗ trợ khẩn cấp, v.v.

icon_follow-up_1-01

Hỗ trợ liên tục

Khi quý vị hoàn thành chương trình của mình và tìm được một công việc tuyệt vời, SNAP E&T có thể tiếp tục hỗ trợ quý vị thích nghi và phát triển trong công việc mới.

Quý vị có phải tuân theo các quy tắc làm việc có giới hạn thời gian của SNAP không? 

Một số người nhận trợ cấp SNAP phải đáp ứng các yêu cầu làm việc để tiếp tục nhận được trợ cấp. SNAP E&T có thể giúp những người phải đáp ứng yêu cầu làm việc và duy trì trợ cấp SNAP của họ lâu hơn.

Tìm hiểu thêm

Quý vị đã sẵn sàng để bắt đầu?

Hãy chắc chắn rằng quý vị đủ điều kiện. Quý vị cần nhận trợ cấp SNAP để tham gia chương trình này. Nếu quý vị hiện không nhận được SNAP, hãy đăng ký SNAP trực tuyến hoặc gọi cho quận hoặc Bộ lạc tại địa phương của quý vị.

Bước 1.

Truy cập bản đồ nhà cung cấp để tìm các dịch vụ SNAP E&T trong khu vực của quý vị.

Bước 2. 

Liên hệ với nhà cung cấp mà quý vị quan tâm. Nhà cung cấp này có thể kết nối quý vị với một cố vấn việc làm và họ có thể giúp quý vị xây dựng kế hoạch nghề nghiệp để đạt được mục tiêu của mình. 

back to top