skip to content
Primary navigation

Ku soo dhawow laanta Xuquuqul Iisaanka Menesota

Waxaanu nahay laan aan dhinacna taageersanayn oo baadha dacwadaha takoorka sharci darada ah.

Somali host

Si aad wax uga sii ogaatid laantayada, takoorka sharci darada, iyo xuquuqdaada, waxaan ka xulan kartaa tusmada dhinaca bidix ku taal.

Qaamuus (Glossary) | Su"aalo (Questions & Answers)

Waxaad u baahnaan doontaa faylka nooca loo yaqaan Adobe Acrobat Reader si aad u furtid ama akhridid faylasha loo yaqaan (PDF files). HALKANI bilaash ugala soo bax Acrobat Reader.

Wixii anaga nagu saabsan (About Us)

Mowqifkayaga

Mowqifka Laanta Xuquuqul Iisaanka ee Menesota (MDHR: Minnesota Department of Human Rights) waxa weeyi u jeedadeedu inay xor ka ah takoorka

Waxaanu hirgalinaa Qodobka Xuquuqul Iinsaanka Menesota. Tani waxa weeyi sharci gobol oo ka ilaaliya qof kasta oo jooga Menesota takoor sharci daro ah.

Halkani riix si aad u heshid faylka loo yaqaan PDF wixii macluumaad dheeraada ee la xidhiidha:

 • adeegyada aanu bixino
 • shida aanu u ilaalino xuquuqdaada
 • sidaananu dhinacna u raacin

Ku Saabsan Laanta Xuquuqul Iinsaanka ee MN (PDF 199kb)

Waraysiga (Intake)

Waraysigu waa talaabada koowaad ee laantayadu ku bilaabayso habka loo xareeyo dacwada.

Markaad dacwad ahaan noola soo xidhiidhid sarkaal qaabilsan waraysiga ayaa kula kaala hadli doona dhibaatadaada. Nasiib daro cadaalad daradu in badan ayey dhacdaa, laakiin waxa kaliya oo aanu awood u leenahay inaan eegno takoorka la xidhiidha "noocyada la ilaaliyo" sababtooda.

Halkani riix si aad u heshid faylka loo yaqaan PDF wixii macluumaad dheeraada ee la xidhiidha:

 • noocyada la ilaaliyo
 • waxa uu u baahan yahay inuu ogaado sarkaalka waraysigu
 • Faalo guud oo ka hadlaysa nidaamkayaga waraysiga

Waraysiga lagugula yeelanaya Laanta Xuquuqul Iinsaanka (PDF 1mb)

Xuquuqdaada (Your Rights)

Qof kasta oo Menesota degan waa qof ka magan kalay takoorka sharci daroda marka loo eego Qodobka Xuquuqul Iisaanka Menesota (MHRA: Minnesota Human Rights Act).

Takoorku waxa weeyi marka qof kuula dhaqmo si gooniya ama aanu ku siin xaquuqda aad caadiyan leedahay, jinsiyadaada awgeed, da"daada, lab ama dhidig inaad tahay ama astaamo kale oo ah kuwa la ilaaliyo. Si goonaya laguulama dhaqmi karo maadaamo aad ka tirsan tahay dad gaara oo aha "noocyada ilaaliyo."

Halkani riix si aad u heshid faylka loo yaqaan PDF wixii macluumaad dheeraada ee la xidhiidha:

 • Noocyada La Ilaaliyo
 • Meelaha La Ilaaliyo
 • Shaxda Ilaalada
 • Qaamuus

Xuquuqdaada Marka loo Eego Qodobka Laanta Xuquuqul Iisaanka MN (PDF 283kb)

Takoorka Shaqada (Employment)

Takoorka shaqadu sharci daro ayuu ka yahay Menesota

Marka loo eego Qodobka Xuquuqul Iinsaanka shaqadu waa "noocyada la ilaaliyo." Waana sharci daro in si goonaya loola dhaqmo shaqada marka loo eego:

Jinsiyad, Midab,Mabda, Diin,Halka aad jinsiyad ahaan ka timid, Lab ama dhidig, Inaad reer leedahay iyo in kale,La"xaad la"aan, Taakulaynta Dadwaynaha, Da,Nooca aad tahay lab iyo dhidig ama wixii u dhaxeeya, Dhaqdhaqaaqa Gudida Xuquuqul Iinsaanka ee Deegaanka.

(Si aad u baratid erayadani wuxuu micnahoodu yahay waxaad akhridaa qaamuska).

Halkani riix si aad u heshid faylka loo yaqaan PDF wixii macluumaad dheeraada ee la xidhiidha:

 • maxaa noqon kara takoorka shaqada
 • Waxyaabaha kambanigu ku waydiin karo marka waraysi shaqo lagula yeelanayo
 • sida loo xareeyo dacwada takoorka (rogaal celin)
 • shaqaalaha aan diwaan gashanayn

Takoorka Shaqada (PDF 205kb)

Takoorka Guriyeynta (Housing)

Takoorka guryuhu sharci daro ayuu ka yahay Menesota

Marka loo eego Qodobka Xuquuqul Iinsaanka guriyeyntu waa "noocyada la ilaaliyo" ("protected area"). Waana sharci daro in si goonaya loola dhaqmo guriyeynta marka loo eego:

Jinsiyad, Midab, Mabda,Diin, Halka aad jinsiyad ahaan ka timid, Lab ama dhidig, Inaad reer leedahay iyo in kale, Heerka Qoysku taagan yahay, La"xaad la"aan, Taakulaynta Dadwaynaha, Nooca aad tahay lab iyo dhidig ama wixii u dhaxeeya.

(Si aad u baratid erayadani wuxuu micnahoodu yahay waxaad akhridaa qaamuska).

Halkani riix si aad u heshid faylka loo yaqaan PDF wixii macluumaad dheeraada ee la xidhiidha:

 • maxaa noqon kara takoorka guriyeynta
 • maxaan qaban karaa

Takoorka Guriyeynta (PDF 196kb)

Takoorka Adeega Dadwaynaha (Public Service)

Takoorka adeega dadwaynuhu sharci daro ayuu ka yahay Menesota.

Marka loo eego Qodobka Xuquuqul Iinsaanka Menesota adeega dadwaynuhu waa "noocyada la ilaaliyo" Waana sharci daro in si goonaya laguula dhaqmo marka loo eego:

Jinsiyad, Midab, Mabda, Diin,Halka aad jinsiyad ahaan ka timid, Lab ama dhidig, La"xaad la"aan, Taakulaynta Dadwaynaha, Nooca aad tahay lab iyo dhidig ama wixii u dhaxeeya.

(Si aad u baratid erayadani wuxuu micnahoodu yahay waxaad akhridaa qaamuska).

Halkani riix si aad u heshid faylka loo yaqaan PDF wixii macluumaad dheeraada ee la xidhiidha:

 • waa maxay adeega dadwaynuhu
 • maxaa noqon kara takoorka adeega dadwaynaha
 • maxaan qaban karaa

Takoorka Adeega Dadwaynaha (PDF 198kb)

Takoorka Waxbarashada (Education)

Takoorka waxbarashadu sharci daro ayuu ka yahay Menesota

Marka loo eego Qodobka Xuquuqul Iinsaanka Menesota, waxbarashadu waxa ka mid tahay "meelaha la ilaaliyo" waana sharci daro in si goonaya loola dhaqmo waxbarashada dadwaynaha, ta gaarka ah, iskuulada farsamada, jaammacadaha iyo kuliyadaha in loo eego:

Jinsiyad, Midab,Mabda, Diin, Halka aad jinsiyad ahaan ka timid, Lab ama dhidig, Da (Hadii aad tahay 25 jir ama aad ka wayn tahay), Inaad reer leedahay iyo in kale, La"xaad la"aan, Taakulaynta Dadwaynaha, Nooca aad tahay lab iyo dhidig ama wixii u dhaxeeya.

(Si aad u baratid erayadani wuxuu micnahoodu yahay waxaad akhridaa qaamuska).

Halkani riix si aad u heshid faylka loo yaqaan PDF wixii macluumaad dheeraada ee la xidhiidha:

 • maxaa noqon kara takoorka waxbarashada
 • maxaan qaban karaa

Takoorka Waxbarashada (PDF 203kb)

Takoorka La"xaad La"aanta (Disability)

Takoorka ku salaysan la"xaad la"aantu waa mid sharci daro ka ah Menesota.

Marka loo eego Qodobka Xuquuqul Iinsaanka la"xaad la"aantu waa "noocyada la ilaaliyo" Waana sharci daro in si goonaya loola dhaqmo maadaamo aad la"xaad laada"ay sida:

Shaqada, Guriyeynta, Meelaha Dadwaynaha Loo Qoondeeyey, Adeegyada Dadwaynaha, Waxbarashada, Amaahda, Ganacsiga.

(Si aad u baratid erayadani wuxuu micnahoodu yahay waxaad akhridaa qaamuska).

Halkani riix si aad u heshid faylka loo yaqaan PDF wixii macluumaad dheeraada ee la xidhiidha:

 • waa maxay la"xaad la"aantu
 • waa maxay "qaabilaad macquul ahi"
 • maxaa noqon kara takoorka la"xaad la"aanta
 • maxaan qaban karaa

Takoorka La"xaad La"aanta (PDF 208kb)

Jinsiyad, Halka aad jinsiyad ahaan ka timid iyo Takoorka Diinta (Race, National Origin, and Religious Discrimination)

Takoor ku salaysan jinsiyad, halka aad jinsiyad ahaan ka timid – halka tifiirtaadu ka timid iyo diintuba waa sharci daro.

Marka loo eego Qodobka Xuquuqul Iinsaanka Mensota, jinsiyad, halka jinssiyad ahaan ka timid iyo diintuba waa "noocyada la ilaaliyo." Waana sharci daro in si gaara laguula dhaqmo jinsiyadaada, halka aad jinsiyad ahaan ka timid or ama diin ahaan awgeed. Kuwani waa "meelaha la ilaaliyo"

Shaqada, Guriyeynta, Qaabilaada Dadwaynaha, Adeega Dadwaynaha, Waxbarashada, Amaahda, Ganacsiga *(Diintu kamid aha noocyada la ilaaliyo markay timaad ganacsi).

(Si aad u baratid erayadani wuxuu micnahoodu yahay waxaad akhridaa qaamuska).

Halkani riix si aad u heshid faylka loo yaqaan PDF wixii macluumaad dheeraada ee la xidhiidha:

 • sida jinsiyada, diinta, iyo halka aad ka timid iskugu xidhan yihiin
 • maxaan noqon kara jinsiyad, halka aad ka timid ama takoorka diinta
 • maxaan qaban karaa

Jinsiyad, Halka aad jinsiyad ahaan ka timid iyo Takoorka Diinta (PDF 205kb)

Takoorka Labka ama Dhidiga (Sex/Gender Discrimination)

Takoorka ku salaysan labka ama dhidigu waa mid sharci daro ka ah Menesota.

Marka loo eego Qodobka Xuquuqul Iinsaanka labka ama dhidigu waa "noocyada la ilaaliyo." Waana sharci daro in si goonaya loola dhaqmo maadaamo aad tahay lab ama dhidig marka loo eego:

Shaqada, Guriyeynta, Qaabilaada Dadwaynaha, Adeegyada Dadwaynaha, Waxbarashada, Amaahda, Ganacsiga.

(Si aad u baratid erayadani wuxuu micnahoodu yahay waxaad akhridaa qaamuska).

Halkani riix si aad u heshid faylka loo yaqaan PDF wixii macluumaad dheeraada ee la xidhiidha:

 • Waa maxay fadeexada labka ama dhidigu
 • Aar gudashada lagaa gudanayo maadaamo aad xaraysay dacwad (rogaal celin)
 • Maxaan noqon kara takoorka labka ama dhidiga
 • maxaan qaban karaa

Takoorka Labka ama Dhidiga (PDF 208kb)

Shaxda Ilaalada (Protections Chart)

Gaba gabada Ilaalada

Nooc kasta oo ka tirsan meel lama ilaaliyo. Waxaad eegtaa shaxadani bogan ku qoran. Waxay tilmaamaysaa nooc kasta iyo meelaha la ilaaliyo.

Ilaalooyinka kale ee Qodobka Xuquuqul Iisaanka Menesota

Laguguma ciqaabi karo arimahani:

 • Ka soo horjeesatid takoor
 • Inaad saaxiibo yeelato ka mida noocyada la ilaaliyo
 • Dacwad xaraynta takoorka ama ka cabashada fadeexada ama takoorka
 • Ka qayb gala baadhitaan ay sameeyaan ururada xuquuqul iisaanku

Waa sharci daro in la taakuleeyo ama la kaalmeeyo takoorka. Tani micnaheedu waxa weeyi qof qof kale kama caawin karo inuu ku dhaqaaqo fal takoora.

Su"aalo iyo Jawaabo ku saabsan Laanta Xuquuqul Iisaanka MN (PDF 199kb)

back to top