skip to content
Primary navigation

Tự động gia hạn gói Hỗ trợ Y tế (MA) và Chương trình Tiết kiệm Medicare (MSP)

Nếu quý vị đã đăng ký MA cho Người từ 65 tuổi trở lên hoặc Người khiếm thị hoặc có Khuyết tật (MA-ABD) hoặc nếu quý vị có Chương trình Tiết kiệm Medicare (MSP), quý vị có thể được gia hạn bảo hiểm mà không cần phải làm gì.

Nguyên lý hoạt động của gia hạn tự động

Cơ quan trung gian của quận hoặc bộ lạc của quý vị sẽ gia hạn MA hoặc MSP của quý vị nếu họ có thông tin về thu nhập và tài sản cần thiết từ nguồn dữ liệu điện tử để xác nhận rằng quý vị vẫn đủ điều kiện. Quý vị có thể xem hướng dẫn về thu nhập và tài sản (DHS-3641A) (PDF) của chương trình trên mạng.

Nếu MA hoặc MSP của quý vị được gia hạn, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị thông báo về việc gia hạn cũng như bảo hiểm MA hoặc MSP của quý vị. Thông báo sẽ giải thích lý do bảo hiểm của quý vị được gia hạn. 

Một phần trong thông báo của quý vị sẽ giống như sau:

ma-automatic-renewal

Hướng dẫn cách đọc thông báo

Xem lại chi tiết gia hạn tự động của quý vị trong thông báo chúng tôi đã gửi tới. Các thông tin chi tiết này có thể  bao gồm:

  • Tên quý vị
  • Địa chỉ của quý vị
  • Quy mô hộ gia đình của quý vị
  • Mức hoặc nguồn thu nhập của quý vị (thu nhập thông qua lao động hoặc các nguồn khác)
  • Khoản chi tiêu y tế hoặc số tiền trợ cấp chăm sóc dài hạn của quý vị, nếu có

Nếu tất cả thông tin trong thông báo là chính xác: Thì quý vị không phải thực hiện thêm thao tác gì khác.

Nếu bất kỳ thông tin nào trong thông báo của quý vị là sai: Liên hệ với nhân viên được liệt kê trong thông báo của quý vị để báo cáo cần thay đổi trong vòng 10 ngày.

Điều gì xảy ra nếu gói MA của tôi không được tự động gia hạn?

Nếu cơ quan trung gian của quận hoặc bộ lạc của quý vị không thể gia hạn MA hoặc MSP dựa trên thông tin từ nguồn dữ liệu điện tử, chúng tôi sẽ gửi đơn gia hạn chăm sóc sức khỏe cho quý vị trong thư. Hãy hoàn thành việc gia hạn đúng hạn để tránh bị ngắt quãng hỗ trợ. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về quy trình đó trên Trang web gia hạn bảo hiểm của tôi.

Nhận thêm trợ giúp

  • Liên hệ với văn phòng tại địa phương của quý vị. 
  • Liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ Người tiêu dùng của DHS Health Care nếu có thắc mắc chung bằng cách gọi 651-297-3862 hoặc 800-657-3672.

Giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm của quý vị

Quý vị có muốn phản hồi về việc gia hạn tự động của mình không? Chúng tôi rất muốn lắng nghe ý kiến của quý vị! Nếu quý vị muốn cung cấp phản hồi về trải nghiệm của mình, vui lòng điền vào biểu mẫu khảo sát.

back to top