skip to content
Primary navigation

Deeqaha Horumarinta Shaqaalaha HCBS

Sharci-dejinta Minnesota waxay abuurtay barnaamijka deeqda horumarinta shaqaalaha HCBS si ay u hantaan oo ay u nageeyaan shaqaalaha daryeelka tooska ah ee bixiya adeegyada guriga iyo bulshada ee dadka naafada ah iyo dadka waaweyn.

Deeqda, oo dhan $11,176,000, ayaa sugaysa oggolaanshaha dawladda dhexe. Deeqdani waxay bixisaa:

  • $5,588,000 oo sanad xisaabeedka 2023, Luulyo 1, 2022, ilaa Juun 30, 2023 ah
  • $5,588,000 oo sanad xisaabeedka 2024, Luulyo 1, 2023, ilaa Juun 30, 2024 ah

Guddoomiyaha DHS waxa uu la tashan doonaa dhinacyada danaynaya si ay u abuuraan qorshaha isticmaalka lacagaha ugu dambayn March 1, 2022.

back to top