skip to content
Primary navigation

Kids Deserve a Shot!

Kids Deserve a Shot vaccine incentive program

Hmong | English | Spanish

scholar-break


Qori tuurka $100,000 ee Deeqda Waxbarasho ee Minnesota

(Is diiwangelinta way xirantay)


Fursadaan waxaa kasoo qeyb gali kara
Dadka qaatay kuurada koowaad iyo labaad ugu dambeyn Bisha Afaraad 11-keeda, 2022.


  • Dadka reer Minnesota ee da’dooda u dhaxayso 5-11 jir oo dhamaystay tallaalka intii lagu guda jiray sannadka 2021 waxay ka qeyb gali karaan tartanka abaalmarinta jaamacada ee uu qiimaheeda yahay $100,000. 
  • Bisha Afaraad 15-keeda, gobolka Minnesota wuxuu qaban doonaa qori tuurka si ay ugu tartamaan shan arday waxaana lagu abaalmarin doonaa ardayda nasiibka u hesha inay galaan jaamacada dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee kuyaal Minnesota, lacagta waa $100,000. 

Caruurta Minnesota waxay istaahilaan tallaal! Barnamijka is tallaalka wuu dhamaaday mana aqabalayno codsiyada wixii ka dambeeya saacada 11:59 habeenimo Isniinta bisha Afaraad 11-keeda, 2022. Su’aalaha ku saabsan codsiyada deeqda waxbarashada ama barnaamijkaan, fadlan wac Wasaarada Caafimaadka Minnesota qeybta Kofid-19 iyo taleefanka dadweynaha (833) 431-2053 Isniin illaa Jimcaha ayaa la helaa Saacada 9-ka subaxnimo illaa 7-da habeenimo iyo Sabtida 10-ka subaxnimo illaa 6-da galabnimo.

Haddii aadan is tallaalin, adeegso khariidad kugu hagta barta tallaalka laga helo ee kuugu dhow.

card-break

Kaararka Hadiyada Visa ah oo dhan $200 (Registration Closed)

Foomka diiwaan gelinta ayaa joojin doona aqbalida codsiyada kaararka Hadiyada Visa oo dhan $200 marka la gaaro 11:59 p.m. Feebaraayo 28, 2022. Codsiyada kaarka hadiyada ayaa la buuxin doonaa laga bilaabo Maarso 1, 2022 iyo dhammaan bisha Maarso 2022. Fadlan u oggolow illaa lix todobaad kadib Maarso 1, 2022 si aad u heshid kaarka Visa oo lagusoo diraayo boostada.

back to top