skip to content
Primary navigation

State Fair Vaccine

state fair vaccination banner

Ka qaado tallaalkaaga Isu-imaatinka Weyn ee Minnesota (Great Minnesota Get-Together)!

Rugta Tallaalka Bulshada ee COVID-19 ee Bandhigga Gobolka Minnesota

Qaado cirbadaada. Hel $100!

Tallaallada COVID-19 oo bilaash ah, badbaado leh oo waxtar leh ayaa imanaya Bandhigga Gobolka Minnesota!  
Looma baahna ballan, aqoonsi, ama caymis.
  

Waaxda Caafimaadka ee Minnesota, Degmada Ramsey iyo Homeland Health waxay siinayaan dhammaan Aadayaasha bandhigga u qalma fursad ay ku duubtaan gacmahooda oo ay qaataan tallaalkooda COVID-19. Aadayaasha bandhiga waxay booqan karaan rugta tallaalka bulshada ee Xarunta North End Event Center si ay u helaan tallaalka Pfizer ama Johnson & Johnson (oo ku saleysan helitaanka), iyo muddo sugitaan gaaban ka dibna, ku noqo madadaalada Isu-imaatinka Weyn ee Minnesota. Dadka Minnesota ee jira 12 sano iyo ka weyn ayaa u qalma.

Bandhigga Gobolka Minnesota - Xarunta North End Event Center 
Ogoosto 26 - Sebteembar 5: 9am - 9pm. Waqtiga oogu danbeeya ee ballanta la qabsan karo waa 8:00 p.m. fiidnimo. 
Sebteembar 6: 9am - 8pm (Maalinta Shaqaalaha). Waqtiga oogu danbeeya ee ballanta la qabsan karo waa 7:00 p.m. fiidnimo. 
 

Dhiirrigelinta Tallaalka $100:
Kuwa ka qaata kuuradooda kowaad barta Bandhiga Gobolka Minnesota ee Talllaalka COVID-19 ee Rugta Tallaalka Bulshada waxay heli doonaan $100 kaarka hadiyadda Visa isla markiiba tallaalka kadib. Kaararka hadiyaddu waxaa heli doona 3,600 qof ee ugu horreeya ee ka qaata tallaalkooda kuurada kowaad ee Bandhigga Gobolka. Ha ka daahin!

Ballankaaga:
  • Waxaa lagaa rabaa inaad xirato maaskaro oo aad raacdo shuruudaha kala-fogaanta bulshada. 
  • Waxaad u baahan tahay inaad xaqiijiso magacaaga koowaad, magaca dambe, taariikhda dhalashada, iyo cinwaanka gurigaaga. 
  • UMA baahnid inaad tusto aqoonsi. 
  • UMA baahnid caymis caafimaad. 
  • Fasiraadda luuqadda iyo Luqadda Dhagoolaga Maraykanka (ASL) ayaa laga heli doonaa goobta iyadoo loo marayo language line.
  • Qaabilaadda ADA ayaa laga heli karaa goobta.
  • Khariidada iyo Barta Goobta Tallaalka COVID-19 ee Bandhigga Gobolka (PDF)

Iska diiwaangeli ballanta Bandhigga Gobolka 

ama wac 833-431-2053.

Imaanshaha ballan la'aanta waa la aqbalaa waana la dhiirri-geliyaa! 

La wadaag xiriirka ballanta ee kor ku xusan ee warbaahinta bulshada #WadajirIskutalaallaMinnnesotadaWeyn si aad ugu dhiirrigeliso saaxiibbadaada iyo qoyskaaga in ay u halleelaan oo ay iska tallaalaan Bandhigga! 
 
Ogoow:  Kuwa u diiwaangashan tallaalka ayaa weli ku qasban inay iibsadaan tigidhka Bandhigga Gobolka si ay bandhigga u galaan.
back to top