skip to content
Primary navigation

Ku Saabsan Iskuxiraha Talaalka

vaccine connector

Iskuxiraha Talaalka COVID-19 ee Minnesota waa aalad ka caawisa reer Minnesota inay ogaadaan goorta, meesha, iyo sida loo helo tallaalka COVID-19.  Adoo adeegsanaya Iskuxiraha waxaad ka mid noqon kartaa kuwa ugu horeeya ee maqlaya fursadaha cusub ee talaalka ee deegaankaaga waxaadna si toos ah iskaga qori kartaa balan mid ka mid ah goobaha Barnaamijka Talaalka Bulshada ee Minnesota.


Bilaw Isuxiraha Tallaalka


Haddii aad su'aalo ka qabtid isku xiraha Talaalka, oo aad u baahan tahay caawimaad buuxintiisa, ama aad u baahan tahay inaad ka codsato adeega Xeerka Naafada ee Mareykanka (ADA), fadlan wac Waaxda Caafimaadka ee Minnesota Khadka Dadweynaha ee COVID-19 1-833-431-2053 inta u dhexeysa 9 : 00 subaxnimo ilaa 7:00 fiidnimo Isniinta-Jimcaha iyo 10:00 subaxnimo ilaa 6:00 galabnimo Sabtida.

Ballamaha Barnaamijka Tallaalka Bulshada 

Iyada oo loo marayo Iskuxiraha Tallaalka, waxaad iska diiwaan gelin kartaa ballan mid ka mid ah goobaha Barnaamijka Tallaalka Bulshada ee Minnesota. 

Markaad isdiiwaangeliso ballanta, waxaad si toos ah u maqli doontaa mid ka mid ah bixiyeyaasha tallaalka,Primary Bio, Vault Health, or SpeciaLysts (Solv),  emayl, qoraal, ama taleefan ahaan.

Hel cusboonaysiinta fursadaha tallaalka

Iyada oo loo marayo Iskuxiraha Tallaalka, waxaad sidoo kale iska diiwaan gelin kartaa in lagu ogeysiiyo fursadaha tallaalka ee kuugu dhow. 

Waad isdiiwaaangalin kartaa Iskuxiraha Talaalka luuqada aad doorbideyso. Haddii aad qabtid su'aalo ku saabsan foomka ama aad u baahan tahay caawimaad xagga luqadda ah, fadlan ka wac Waaxdeena Caafimaadka ee Minnesota Khadka Dadweynaha ee COVID-19 1-833-431-2053

Barnaamijka Tallaalka Bulshada ee COVID-19  

Barnaamijka Tallaalka Bulshada ee COVID-19 ee Minnesota ayaa fursado tallaal oo sahlan, bilaash ah, oo ammaan ah u keenaya goobaha bulsho ee caanka ah ee gobolka. 

Si aad ballan u sameysato, raac linkiga hoose oo xulo meesha aad doorbideyso. Waxa kale oo aad la xiriiri kartaa Waaxda Caafimaadka ee Minnesota Khadka Dadweynaha ee COVID-19 1-833-431-2053 inta u dhexeysa 9 subaxnimo ilaa 7 fiidnimo Isniinta-Jimcaha iyo 10 subaxnimo ilaa 6 galabnimo Sabtida.

Haddii aysan jirin ballamo la heli karo, iska qor Xiriiriyaha Tallaalka ee Minnesota COVID-19 si laguu ogeysiiyo markii ay jiraan ballamo laga heli karo Goobta Tallaalka Bulshada. 

Maxaa laga filan karaa Ballantaada Barnaamijka Tallaalka Bulshadaada 

  • Ha imaanin ballantaada ugu yaraan 15 daqiiqo kahor. Tani waa in la hubiyo kala fogaanshaha bulshada.
  • Tallaalka COVID-19 waxaa lagugu siinayaa lacag la'aan, laakiin fadlan soo qaado kaarkaaga caymiska haddii aad mid leedahay. Kaqeybgalayaasha waxaa laga codsanayaa macluumaadkooda caymiska caafimaadka si gobolku ugu dallaco shirkadda caymiska iyaga oo metelaya. Laakiin haddii aadan caymis ku jirin, ama sabab kasta ha noqotee caymiska uusan daboolayn qaar ama dhammaan kharashka tallaalkaaga, gobolka ayaa dabooli doona farqiga u dhexeeya. Tallaalku wuxuu kuu diyaar yahay iyada oo aan lacag lagaa qaadin.  Caymiska ma aha shuruud si loo helo tallaalka
  • Qorsheyso inaad fadhido 15 daqiiqo oo kormeeris ah kadib markaa aad hesho tallaalkaaga. Haddii aad xasaasiyad leedahay, waxaad u baahan doontaa inaad fadhiso ugu yaraan 30 daqiiqo.

Eeg Waxa Lafilayo Ka Dib Marka Aad Qaadato Talaalka COVID-19 (PDF) wixii macluumaad dheeraad ah ah.

back to top