skip to content
Primary navigation

Mawduuca: $100 kaaga wuu soo socdaa!

graphic for COVID vaccination incentive program

 
Mawduuca: $100 kaaga wuu soo socdaa! 
 
Gacaliye, 
 
Gudbintaada $100 waa la ansixiyay. 
 
Kaarkeena hadiyada Visa, Bangiga Mareykanka, ayaa hadeer dalbayo, soo saarayo, oo kuu soo dirayo kaarkaaga hadiyada Visa. Waxay qaadan kartaa illaa shan todobaad si ay kuu soo gaarto kaarkaaga hadiyada. 
 
 
Waad ku mahadsantahay is tallaalidaada iyo ku caawinta illaalinta bulshadaada COVID-19! Ha iloobin inaad u sheegtid saaxibadaada in haddii ay qaataan garoojada tallaalka koowaad xiliga Agoosto 22,ay sidoo kale, u qalmi karaan helitaanka abaalmarinta $100. 
 
Aqoonsiga Gudbinta: 
back to top