skip to content
Primary navigation
Missing Money

Dhis Amaahdaada

Dhis Amaahdaada

Hubi Warbixinta Amaahdaada

Gudaha kan deegaan dhaqaalaha ee adag, waa u lama huraan inaad yeelato fahan cad oo amaahda ah. Waxaa jira qaabab kala duwan oo lagu isticmaalo amaahda --- qaar inaga mid ah waxay isticmaalaan amaahda si ay balaadhsadaan ilaha oo u iibsadaan hanti kharash badan sida guri ama baabuur, marka kuwa kale ay u isticmaalaan amaahda wax iibsiga maalinlaha ah. Wax kasta xaaladu ha ahaatee, waa muhiim in la fahmo sida amaahdu kuu saamayso adiga. Xusuuso, waa masuuliyadaada inaad door firfricoona ka qaadato waxbarida naftaada ee ku saabsan amaahda.

Warbixinaha amaahda hadda waxaa lagu heli karaa bilaash!

Macaamiisha maaha inay bixiyaan khidmad si ay ku helaan warbixinta ahaamdooda. Mid kastoo ka mid ah shirkadaha uga warbixinta macaamiisha amaahda macmiilka waxaa looga baahanyahay inay bixiyaan warbixinta amaahda oo bilaash ah, marka la codsado, hal mar 12 bilood. Xusuusta tani waa adeeg bilaash ah—yaanay ku daggin iimaylo aanad oggolaan in laguu soo diro ama xayaysiis isku daya inuu khidmad kaa qaado warbixinta amaahda. Visit AnnualCreditReport.com.

Sababteed dib ugu eegaysaa warbixinta amaahda?

Ka warhaynta warbixintaada amaahdu waa muhiim sababtoo ah go’aano badan ayaa hadda ku salaysan sida aad u maarayso maaliyadaada Si aad u hubsato in buundooyinka amaahdu ay ku salaysanyihiin macluumaad sax ah, waa inaad ka fekertaa dib u eegitaanka warbixintaada amaahda ee mid kastoo ka mid ah saddexd axafiisyada ka warbixinta amaahda ugu muhiisan sanad kasta.

Sidoo kale hubinta warbixintaada amaahda waa mid ka mid ah qaababka waxtarka leh ee naftaada looga ilaaliyo tuuganimada aqoonsiga. Dhammaan dadka degen Marayknaka waxay uga warhayaan warbixinta amaahda wixii khalad ah iyo isticmaalka aan la oggolayn iyagoo dalbanaya nuqul bilaash ah oo warbixinta amaahdooda ah sanad kasta oo ka timid mid ka mid ah saddexda xafiis ee qaran ee ka warbixinta amaahda. Equifax, Experian, iyo TransUnion, at AnnualCreditReport.com.

Haddii aad khalad ka hesho warbixintaada amaahda, la xidhiidh wakaalada ka warbixinta amaahda. Waxaa looga baahanyahay inay baadhaan oo ku soo jawaabaan 30 maalmood gudahood oo wargelintaada aad siiso ah.

Baro wax badan oo ku saabsan Warbixinaha Amaahda

Adeegyada la talinta amaahda

Macaamil badan kuwaas oo ay dhibaato dayn haysato waxay caawimo ka raadiyaan adeegyada la talinta sidii badalka kicitaanka dhaqaale. Marka ay jiraan wakaalado badan oo sumcad leh oo caawinaya macaamiisha inay ka baxaan oo ka joogaan daynka. sidoo kale waxaa jira tiro shirkado ah oo ku maqan si ay u dhibaan macmiilka daynku ragaadiyay.

Ballamaha yaraynta degdega ah ee daynka ama qorshayaasha dhammaynta daynka oo leh khidmado la sii qadimo oo sare (boqolaal ama kumanyaal doolar) ayaa calanka cas u noqon kara macaamiisha. Doorashada adeega khaldan ee la talinta dayn waxay kugu sababi kartaa waxyeelo maaliyadeed oo wayn.

Waaxda Ganacsiga Minnesota waxay maamushaa laba nooc oo ganacsiga daynka macliilka ah:

 • Ururada Adeegyada Amaahda
 • Shirkadaha Maaraynta Amaahda

Khiyaamooyinka Ururinta daynta

Waaxda Ganacsigu waxay bixisaa tilmaamahan caawimada leh si ay uga caawiso reer Minnesota inay iska ilaaliyaan noqoshada dhibanayaasha khiyaamooyinka dayn ururinta:

 1. Marka u horaysa na soo wac.  Lacag ha u dirin dayn ururiyaha aad u malaynayso inuu maleegayo khiyaamo wac Waaxda Ganacsiga si aad u aragto haddii dadka ay yihiin, xaqiiqdii, dayn ururiyayaal ruqsad haysta

 2. Ilaalsho aqoonsigaag. ha bixin ama ha xaqiijin wax ka mid ah macluumaadkaaga maaliyada ah.

 3. Dhowro lacagtaada.  Waydii baankaaga inuu digniin saaro kootadaada ( inta badan khiyaamoolayashan waxay hayaan macluumaadka kootada bangiga ee macmiilka ka hor inta aanay bilaabin dhibaataynta iyaga).

 4. Iska ilaali wicitaanada khiyaamada ah.  Ka feejignow haddii daynka aan la xaqiijin karin ama aan wax warqaddo caddayna la helin. Wakhtigaas, waydii qofka soo wacaya inuu joojiyo inuu kula soo xidhiidho oo iska diiwaan geli Diiwanka Qaranka ee Ha soo Wicin ah (National Do Not Call Registry) ama wac 888-382-1222.

 5. Ka dood khaladaadka.  haddii aan dayn la xaqiijin, la xidhiidh koox kasta oo ku lug leh si ay saafi uga dhigaan khaladaadka warbixintaada amaahda, sida: ururiyaha daynka ama shirkada sheeganaysa kootooyinka aan la xalin: iyo xafiisyada ugu muhiimsan amaahda. Qor waraaq faahfaahsan oo ku dar warqaddaha taageera si aad u caddayso xaaladaada. Guddida ganacsiga Federaalku waxay bixiyaan ilo dheeraad ah oo ah khaladaadka warbixinta.

 6. garo xuquuqahaaga. Dib u eeg Xeerka dhaqanada Ururinta xaqa ah ee Daynta ee federaalka(FDCPA), taas oo dejisa heerarka caadiga ah ee wakaaladaha ururinta oo mamnuuca farsamooyinka xad gudubka ah. FDCPA waxaa dhaqan geliya FTC oo xad gudubyada waa in laga warbixiyaa Dayn ururuiyayaasha: 

  • Ma sheegan karo sheegashooyin been ama khiyaamo ah. 

  • Looma oggola inay sameeyaan hanjabaad madhan, inuu muujiyo ama maldaho, ama isticmaalo luqad cay ah ama caqiido la’aan ah.

  • Lama falan qaynayso kootooyinka macmiilka kooxda saddexaad ee aan loo oggolayn. 

  • Si khaldan ugama warbixin kartid macluumaadka warbixinta amaahda ama cadaadiska macaamiisha si loo bixiyo danyta aanay ku qaamaysnayn.

  • Waa inay baadhaa ansax ahaan khilaafka daynta.

Waxaad uga fekeri kartaa kaadhka warbixinta sidii kaadhkaaga warbixinta maaliyada gaarka ah. Warbixinta amaahda waxaa ka mid ah macluumaadka halka aad ku nooshahay, inta jeer ee biilasha la bixiyo, iyo haddii ay jireen tallaabooyin sharci ah sida xidhitaano ama musalafid maaliyadeed oo la soo xareeyay xiligaagii hore. Waxay u sheegtaa dayn qaatayaasha mustaqbalka sida ay u dhici karto inaad biilashaada wakhti buure ah ugu bixiso.

Understanding Credit Score

Haddi warbixintaada amaahdu ay tahay warbixinta kaadhka, buundadaada amaahda waa darajadaada. 

Buundada amaahda waa tiro ku salaysan taariikhdaada amaahda iyo “xaq u lahaanshaha amaahda” --- go’aanka sida ay u dhici karto adigu inaad dib u bixiso lacagta lagugu leeyahay.  Tirada waxaa lagu xisaabiyaa qaacido ay sameeyeen shirkadaha ka warbixinta amaahda macliinka. Waxay siisaa macluumaad amaahdayaasha, caymiyaha, iyo loo shaqeeyayaasha si ay u qiimeeyaan codsigaaga wixii caymiska amaahda ah, shaqada ama daynisga guriga. Buundaada amaahda kuma jirto warbixintaada amaahda laakiin waxaa laga iibsan karaa xafiisyada amaahda. buundooyinka amaahda waxay ka bilaabmaan 200 ilaa 850.

Waa muhiim in dib loo eego warbixintaada amaahda si caadi ah si loo qabto oo loo hagaajiyo khaladaadka si degdeg ah. Fahanka buundooyinka amaahdaada way caawimo badantahay filashada inta dulsaara ee aad ka bixinayso amaahda ama sida ay u saamayn karto codsiga shaqadaada..


Helitaanka warbixintaada amaahdu way fududahay oo waa bilaash.

Waxaad ka codsan kartaa nuqulka warbixintaada amaahda bilaashka ah mar sanadkii saddexda xafiis ee ugu muhiisan Equifax, Experian, iyo TransUnion. Dad badan waxay doortaan inay ka codsadaan hal warbixin afartii bilood ee kasta xafiis kasta si ay uga warhayaan amaahdooda muddada sanadka. 

Annualcreditreport.com waa websaydka keliya halka aad ka codsan karto warbixin amaaheed oo bilaash ah. Yaanay ku marin habaabin xayaysiisyada sheegta inay bixiyaan warbixino bilaash ah laakiin dhab ahaan ku soo dalaca kharash. 


Hubso inaad hagaajiso dhibaatooyinka warbixintaada.

Haddii ay ku jiraan khaladaad warbixintaada amaahda, la xidhiidh shirkada ka warbixinaysa amaahda isla markaaba. Waa inaad siisaa macluumaad si aad u saxdo walxaha lagu muransanyahay , oo uu la socdo magacaaga iyo cinwaanka. Shirkada warbixinaysa caadi ahaan ay tahay inay baadho 30 maalmood gudahood.

Waa inaad sidoo kale hubisaa wixii hawl khiyaamo ah ee warbixintaada ah sidii natiijada aqoonsigaaga ee la xaday. Haddi aad hesho in kootooyinka si khiyaama ah loogu furay magacaaga:

Gudbi warbixin booliska ah oo ku wargeli Guddida Ganacsiga Federaalka si aad uga warbixiso tuugada aqoonsiga.
Xidh kootooyinka khiyaamada ah oo la xidhiidh shirkadahaaga kiridhit kaadhka si ay u soo saaraan kaadhadh cusub haddii kootooyin sharci ah laga heshiiyay.
Saar digniinta khiyaamada oo ka xanib warbixintaada amaahda xafiiska amaahda. 

Waxaa jira habab badan oo lagu horumariyo buundadaada amaahda.

>Ku bixi biilashaada wakhti buure ah --- lacag bixinta habsanka ah waxay hoos u dhigi kartaa buundadaada amaahda.
>Xadid tirada kootooyikani cusub ee aad furato ---furitaanka kootooyinka cusub si lama huraan ah uma horumariso buundadaada amaahda.
> Dhererka taariikhda amaahda --- ha kuu furnaato kootada inta ugu dheer kuu furnayd oo ha shaqayso, oo isticmaal mid kasta ugu yaraan 6 bilood oo kasta.
> Bixi daynka oo hoos u dhig hadhaagaada. Qaybta buundadaada amaahda waxay ku salaysantahay qadarka daynka hadhsan.
>Ka hubi warbixintaada amaahda addoo codsanaya warbixintaada bilaashka ah oo ka warbixi wixii khalad ah.

Waxaad sidoo kale heli kartaa caawimada hagaajinta dayntaada haddii ay kaa tan badatay.

Haddii daynkaagu noqdo mid aad kaaga tan batay, waxaa jira goobo badan oo ku caawin kara. Gudaha Minnesota, Waaxda ganacsigu waxay maamushaa labba nooc oo shirkadaha bixinaya adeegyada hagaajinta amaahda ah: ururada adeega iyo shirkadaha maaraynta daynka. Ururadan waa inay adiga ku siiyaan qandaraas sharxaya khidmadooda iyo adeegyada, oo waa inay iska diiwaangeliyaan Waaxda Ganacsiga. Ka hor la saxeexida qandaraaska shirkad kasta, had iyo jeer hubi si aad u aragto inay ruqsad haysato addoo isticmaalaya agabka Raadinta Ruqsada ee websaydka Ganacsiga.

Hubi si aad u aragto haddii shirkadu ay xubin ka tahay urur wayn, sida Mu’asasada Qaranka ee La talinta Amaahda iyo Ururka Wakaaladaha La talinta Amaahda. Xubnaha ururadan waa wakaalado aan macaash doon ahayn oo leh la taliyaal dhaqaale oo la ansixiyay oo buuxiyo tayo gaar ah iyo heerarka anshaxa 


U dooro shirkada hagaajinta amaahda si feejigan.

>Iska ilaali soo jeedinta dayn dhimista degdeg ah ama qorshaha dhammaynta daynka oo leh lacag badan oo la sii qadimo.
> Iskajir in wakaaladaha khiyaamada qaarkood ay la fakan doontaa iyagoo isticmaalaya heerka aan macaash doonka ahayn si ay lacag u ururiyaan. Wakaaladaha sharciga ah waa inay u diyaar ahaadaan inay kula fadhiistaan oo ay kaala hadlaan caadooyinkaaga kharash garaynta oo kaa caawiyaan la imaanshaha miisaaniyada.
> Ballamahan aan dhabta ahayn, sida tirtirka dayntaaada ee beesooyinka doolarka wakhti gaaban gduaheed, ama ballamaha dib u celinta buundo amaah oo xun, waxay noqon kartaa calaamad cas.
>La shaqee Minnesota ee ruqsada haysta ee leh xafiis deegaanka ah oo leh xafiis maxali ah oo haysta shaqaale la heli karo si ay uga jawaabaan su’aalahaaga.
back to top