skip to content
Primary navigation
Feature image for

Macluumaad musiibooyinka dabiiciga ah

Waaxda Minnesota ee Ganacsiga waxay caawisaa macaamiisha dhacdada masiibada dabiiciga ah.

Khabiiradayagu waay kaa caawin karaan fahanka xuquuqahaaga, la shaqee baadhaha caymiyahaaga si aad u dhammayso sheegasho, oo kaa cawisaa samayntan go’aanada laga warqabo ee caymiska ka dib daadka ama waxyeelada duufaanka gurigaga, baabuurtka, hantida.

Isla markiiba roobka duufaanka leh ka dib 

Isla markiiba ka dib roobka duufaanka, waxaa jira talloobin aasaasi kaas oo kuu qaadi kara jidka kabbashada. Shayga koowaad ee aad samaynaysaa waa in la soo waco shirkad acaymiskaaga hantida khusaysa (mulkiilayaasha guryaha, kiraystayaasha, ama baabuurta).

 • Hubso in dhismaha uu badbaado yahay in lagalo oo laga xidhido korontada.
 • Ka hor inta aanad bilaabin nadiifinta, qaad sawiro ama fiidyow si aad u duubto ilaa xadka waxyeelada.
 • Iska ilaali tuurida shayna (marka laga reebo cuntooyinka xumaada) ilaa aad la kulanto baadhaha caymiska. Waxay go’aamin doonaan waxa la daadin karo.
 • Samee hagaajin ku meel gaadh ah oo aan qaali ahayn si looga hortago waxyeelada hantidaada. Tusaale ahan, loox ku xidh daaqada jabtay ama dabool maro ah saqafka liigaga. Haddii kale, waxyeelo dheeraad ah ma dabooli karto xeerkaagu. Hay lacag qabashada alaabta aad iibsato, markaa waa laguu celin karaa lacagta.

Soo gudbinta sheegashada

 • La xidhiidh caymiska shirkadaada isla markaaba si aad uga warbixiso khasaare oo u raacdo tilmamaha uu ku siiyay adiga shaqaalaha sheegashadu.
 • Diyaarso xeerkaaga caymiska iyo lambarka sheegashada.Tani waxay caawin doontaa nidaamka sheegashadu inuu degdeg ahaado.
 • Qor qoraalada. Hay diiwaanka cida aad la hadasho iyo goorta: ku dar wada sheekaysiga kooban oo waydii su’aalo haddii aanad fahmin tilmaamaha.
 • Samee liiska guriga. Haddii aanad hadda ka hor lahayn liiska guriga, samee liiska walxaha badan sida aad xusuusan karto.
 • Sug baadhaha caymiska shirkadu inuu yimaado.Ha wicin qofna si uu u hagaajiyo ama u beddelo khasaarahaaga la’anta, helitaanka tilmaamaha baadhaha caymiska shirkadaada. Baadhitaanka muuqda ee caymiyahaaga ee khasaaraha, waxay noqon kartaa lama huraan ka hor inta aan baadhitaanka la samayn. Ha tuurin hantida waxyeeladu gaadhay ilaa shirkadadaada baadhaha caymisku kuu sheego inay caadi tahay in sidaa sla sameeyo. Haddii gurigaaga waxyeelo gadhay, samee keliya hagaajin ku meel gaadh ah ilaa;baadhaha caymiska uu eego waxyeelada.

La shaqaynta Baadhaha Caymiska Shirkada

Baadhaha caymiska shirkadu waxa uu baadhi doonaa gurigaaga si uu u qiimeeyo waxyeelada hore. Hubso inaad waydiiso baadhaha caymiska

 • Aqoonsiga saxda ah
 • Kaadhka ganacsigu waxa uu aqoonsan karaa lambarkooda telefoonka iyo cinwaanka
 • Macluumaadka ku saabsan waxa lagaaga baahanyahay inaad qabato marka xigta
 • Macluumaadka ku saabsan waxa shirkada ay qaban doonto marka xigta
 • Waydii haddii aad filayso inaad hesho qiyaasaha dib u samaynta ama haddii shirkadu ay taas qaban doonto iyaddoo ku metelaysa.
 • Qiyaasta wakhti inta ay qaadanayso baadhaha caymisku inuu filayo nidaamka dhammaynta sheegashada inuu gaadho
 • Kharashaadka nolosha ee dheeraadka ah Haddii aanad awood u lahayn inaad joogto gurigaaga, baadhaha caymiska waxa uu soo saari karaa lacag qadin ah wixii kharashka nolosha dheeraadka ah. Lacag caddan ah u beddelka jeega wax saamayn ah kuma yeelan doonto heshiiskaagii caymiska u dambeeyay. Si kastaba ha ahaatee, waa inaad haysaa lacag qabashooyinka dhammaan kharashaaddka taageerada ee aad gashay sababtoo ah gurigaaga lama degi karo.

La shaqaynta qandaraasle

Hubso inay ruqsad ka haystaan Waaxda Shaqada iyo Warshadaha Minnesota ama haddii ay leeyihiin taariikh falalka anshaxa ah. Waydiiso tixraaca, lambarka telefoonka maxaliga ah iyo cinwaanka (maya sanduuqa Boosta) Cilm baadhid ku samee onlayn ah cabashooyinka iyo sida ganacsiga ay ugu jireen.

Iska ilaali qandaraaslayaasha isticmaala farsamooyinka iibka cadaadiska badan leh, u baahan lacag la sii qadimo, ama isku daya inay kugu dedejiyaan saxeexida “qiyaas” ama “oggolaanshaha” ka hor inta aanad isku deyin inaad go’aan ku gaadho shaqaalayntooda. Ka feejignow cida iska timaada adoon dalban albaabkaaga, ku timaada baabuur aan calaamad lahayn ama gaadhi qafilan, oo aan lahayn lambar ruqsada qandaraaslaha Minnesota.

Saxeexida qandaraaska

Ka hor inta aanad saxeexin qandaraas, hubso inaad fahamto waxa aad saxeexayso oo u akhri warqadda si feejigan. Waydii su’aalaha haddii aanad fahmin shuruudaha.

Hubso in qandaraaska uu ku jiro faafahin shaqada oo kooban ah ee la qabanayo, faahfaahinta agabka la isticmaalayo, iyo wadarta qandaraaska qiimaha ama sida qiimaha loo xisaabin doono.

Xalinta dhibaato ama cabasho.

La xidhiidh Waaxda Shaqada iyo Warshadaha Summadoodaha Dhismaha iyo qaybta Adeegyada Fulinta Ruqsad siinta lambarkan (651) 284-5069 si loogala hadlo xaaladaada baadhaha bixin kara talo bixinta ku saabsan sida loo xaliyo khilaafaadka. Haddii khilaafaadka la xalili kari waayo, waxaad gudbin kartaa codsiga qoran ee baadhida rasmiga ah.

.

Kala xidhiidh qayba Summadaha Dhismaha iyo qaybta Adeegyada Fulinta Ruqsad siinta (Construction Codes and Licensing’s Enforcement Services )

Telefoonka: (651) 284-5069

Fagaska: (651) 284-5749

Iimayl:DLI.Contractor@state.mn.us

Sanduuqa Dib uu Helida lacagta Qandaraaslaha

Ujeedada Sanduuqa Dib uu Helida lacagta Qandaraaslaha waa in loo magdhabo macaamiisha khasaare ka soo gaadhay iyaddoo ay sababtay khiyaamada qandaraaslaha ruqsada haysta, khiyaamda ama dhaqanada daacad darrada ah, wareejinta maaliyada ama ku guul daraysiga in sidaas la sameeyo Qandaraaslayaasha ruqsada haystaa waxaa looga baahanahay inay bixiyaan khidmada maaliyada..

.

Wadarta qadarka lagu bixin karo lidka qandaraasla kasta oo ruqsad hastaa waa $75,000. Haddii shegashooyinka badan lagu buuxiyo lidka qandaraasle la mid ah waxaa loo qaybiyaa dhexda sheegtayaasha. Xaaladaasna, awood uma yeelan doontid inaad dib u hesho khasaarahaagii oo dhan. Si aad si wanaagsan naftaada ugu ilaaliso, codso inuu qandaraaslahaagu helo heshiiska ballanqaadka dhammaystirka qansaraaska ee masharuucaaga gaarka ah. Heshiiska ballanqaadka dhammaystirka qandaraaska waa uu siin doonaa heer gaar ah oo ilaalinta mashruucaaga ah.


Beddelka qalabka guriga

Qalabka lagu kulayliyo guriga, kulayliyayasha biyaha, mukayafka iyo qalabka kale ee guriga waxay u baahan karaan in la beddelo ama la sameeyo.

Badanka qalabka iyo saadka la xidhiidha iyo laymanka hawaynta ee ay waxyeeleeyeen biyahu waxay u baahan doonaan n la beddelo, ay ka mid yihiin qalabka lagu kulayliyo guriga iyo bayliyayaasha, kulayliyaasha biyaha, hawaynta soo celinta tamarka, iyo mukayafaa. Haddii ay jirto xaalad haddii biyahu ay gaadheen gaas ama qalabka korontada, qaybta waa inuu eegaa xirfad yaqaan. Ikhtiyaarada way kala duwanyihiin waxa ku saabsan beddelka ama dib u hagaajinta nidaamyada kulayliska biyahu qooyay, laakiin khabiirada badankoodu waxay ku taliyaan beddelka,

Tuumbooyinka qalabka lagu kulayliyo guriga waxay u muuqan karaan kuwa aan w axyeelo gaadhin, laakiin qoyaanka waxa uu ku ururi karaa meelaha hoose, oo keenaa dhibaatooyin suuragal ah oo caaryo leh. Qaybaha jiifka ah waa in la furaa oo si buuxda loo qaljiyaa. Xabagaynta saxda ah dhammaan kala goystada waxay ka qayb noqon kartaa dib isu xidh-xidhka.


Horumarinta yaraynta isticmaalka tamarta gurigaaga

Yaraynta tamarta waa mid ka mid ah asbaabaha ugu sareeya ee laga fekerayo markaad beddelayso qalab tamarta la xidhiidha. Had iyo heer raadi sumadda ENERGY STAR® (summada ay dowladdu taageerto ee yaraynta tamarta) oo hubi ENERGY STAR websaydka is barbardhiga u dhexeeya moodeelada kala duwan. Ku maalgelinta waxtarka waxay keeni doontaa biilasha gaasta iyo nalka iyo kharashka shaqada ee xiliga dheer.

Talo bixinta waxtarka ugu yar waxaa ka mid ah:

 • Qalabka lagu kulayliyo guriga Adeegsiga yaraynta shidaal ee sanadlaha ah (AFUE)qiimaynta ugu yaraan 95 boqolkiiba, kaydsi dheeraad ah oo leh xawaare kala duwan oo marawaxada matoorka ah..
 • Qalabka baylinta biyaha:AFUE ee ugu yaraan 85 boqolkiiba.
 • Mukayafka:Nisbada yaraynta Tamarka xiliga ku salaysan (SEER) ee ugu yaraan 14.
 • Kulayliska biyaha:Nismabda tamarta (EF) ee ugu yaraan 0.67 fee moodeelada kulayliska gaasta, 2.0 e e korontada;
 • kale:Qalab badna iyo qalab makaaniko guud ahaan laga helo qaybta hoose ee guriga -- ay ku jirto marwaxada soo celinka kulaylka, qalabka saara qoyaanka, dhar maydhaha, iyo tallaagada daboolka guudka ku leh --- waxay leeyihiin qiimayn la xidhiidha tamarta oo si feejigan loo barbar dhigayo ka hor inta aan wax la iibsan.

Dhiirigelinta beddelka qalabka

Shirkadaha qalabka badan sameeyaa waxay bixiyaan lacag celin qayb ah marka la iibsanyo qalabka aad u tamar kaydin sareeya. Lacag lagu sharfo qofka cashuurta bixiya iyo dhiirgelin kale ayaa jir karta alaabta kaydisa tamarta iyo nidamayada tamarta aan dhammaadka lahayn. Tusaale ahaan, ganacsigu waxa uu maamulaa Barnaamijka Dhiirigelinta lagu sameeyay Minnesota Solar ee korontada soolarkaiyo nidaamka qalabka soolarka. Booqo Kaydka Xogta ee Dhiirgelinta Gobolka ee Waktarka tamarta Dabiiciga in qoraaladii u dambeeyay ee lacag celinta iyo Dhiirigelinta gudaha Minnesota.

Waaxda Tamarta Maraykanku waxay bixisaa liisas ilo dadka degen iyo ganacsiyada eega dib u dhiska masiibada ka dib—“ Laga bilaabo Masiibo ilaa Guul: Ilaha dib u dhiska Cagaarka masiibadaka Dib”(pdf).

.

Hubso inay ruqsad ka haystaan Waaxda Shaqada iyo Warshadaha Minnesota ama haddii ay leeyihiin taariikh falalka anshaxa ah. Waydiiso tixraaca, lambarka telefoonka maxaliga ah iyo cinwaanka (maya sanduuqa Boosta) Cilm baadhid ku samee onlayn ah cabashooyinka iyo sida ganacsiga ay ugu jireen.

Iska ilaali qandaraaslayaasha isticmaala farsamooyinka iibka cadaadiska badan leh, u baahan lacag la sii qadimo, ama isku daya inay kugu dedejiyaan saxeexida “qiyaas” ama “oggolaanshaha” ka hor inta aanad isku deyin inaad go’aan ku gaadho shaqaalayntooda. Ka feejignow cida iska timaada adoon dalban albaabkaaga, ku timaada baabuur aan calaamad lahayn ama gaadhi qafilan, oo aan lahayn lambar ruqsada qandaraaslaha Minnesota.

Waaxda Shaqada Minnesota iyo warshadaha waxay ruqsad siisaa dhisayaasha deegaanka, bedelayaasha dhismahiis hore, saqaf saarayaasha iyo rakibayaasha guryaha la isku rakibo. Si ay uga shaqeeyaan Minnesota, xirfad yaqaanadan waa inay ruqsad haysaan. Haddii aad shaqaalaysiiso qandaraasle, ma heli doontid Sanduuqa Dib uu Helida lacagta taas oo loo heli karo si loogu magdhabo macaamiisha ay dhibaato ka soo gaadhay khasaaraha iyaddoo ay sababtay khiyaamda ama dhaqanada daacad darrada ah.

Saxeexida qandaraaska

Ka hor inta aanad saxeexin qandaraas, hubso inaad fahamto waxa aad saxeexayso oo u akhri warqadda si feejigan. Waydii su’aalaha haddii aanad fahmin shuruudaha.

Hubso in qandaraaska uu ku jiro faafahin shaqada oo kooban ah ee la qabanayo, faahfaahinta agabka la isticmaalayo, iyo wadarta qandaraaska qiimaha ama sida qiimaha loo xisaabin doono.

Xalinta dhibaato ama cabasho.

La xidhiidh Waaxda Shaqada iyo Warshadaha Summadoodaha Dhismaha iyo qaybta Adeegyada Fulinta Ruqsad siinta lambarkan (651) 284-5069 si loogala hadlo xaaladaada baadhaha bixin kara talo bixinta ku saabsan sida loo xaliyo khilaafaadka. Haddii khilaafaadka la xalili kari waayo, waxaad gudbin kartaa codsiga qoran ee baadhida rasmiga ah.

.

Kala xidhiidh qayba Summadaha Dhismaha iyo qaybta Adeegyada Fulinta Ruqsad siinta (Construction Codes and Licensing’s Enforcement Services )

Telefoonka: (651) 284-5069

Fagaska: (651) 284-5749

Iimayl: DLI.Contractor@state.mn.us

Sanduuqa Dib u Helida lacagta Qandaraaslaha

Ujeedada Sanduuqa Dib uu Helida lacagta Qandaraaslaha waa in loo magdhabo macaamiisha khasaare ka soo gaadhay iyaddoo ay sababtay khiyaamada qandaraaslaha ruqsada haysta, khiyaamda ama dhaqanada daacad darrada ah, wareejinta maaliyada ama ku guul daraysiga in sidaas la sameeyo Qandaraaslayaasha ruqsada haystaa waxaa looga baahanahay inay bixiyaan khidmada maaliyada..

.

Wadarta qadarka laga bixin karo lidka qandaraasla kasta oo ruqsad hasta waa $75,000. Haddii shegashooyinka badan lagu buuxiyo lidka qandaraasle la mid ah waxaa loo qaybiyaa dhexda sheegtayaasha. Xaaladaasna, awood uma yeelan doontid inaad dib u hesho khasaarahaagii oo dhan. Si aad si wanaagsan naftaada ugu ilaaliso, codso inuu qandaraaslahaagu helo heshiiska ballanqaadka dhammaystirka qandaraaska ee masharuucaaga gaarka ah. Heshiiska ballanqaadka dhammaystirka qandaraaska waa uu siin doonaa heer gaar ah oo ilaalinta mashruucaaga ah.

Hal khiyaar waa inaad lacag siiso baadhyaasha dad waynaha wixii caawimo ah ee qoritaanka khasaaraha. baadhiyaasha dad waynaha way ku mateli karaan adiga wada hadalada lala leeyahay shirkadaha caymiska baadhayaashooda iyo caadi ahaan waxaa la siiyaa boqolkiiba qayb heshiiska caymiska kama dambaysta ah. Lagaama baahna inaad la shaqayso baadhaha dad waynaha.

Ka hor inta aanad shaqaalysiin baadhaha dad waynaha

 • Hubi haddii ay ruqsad haystaan ama ay leeyihiin tallaabo anshax oo hore adoo isticmaalaya License Lookup anaga naga wac Xarunta Adeegyada Macmiilka 1-800-657-3602 (ka baxsan aaga metrooga) ama 651-539-1600.
 • Hel qandaraas qoran oo si cad u caddaynaya dhammaan khidmadaha.
 • Go’aan ka gaar haddii aad u malaynayo caawimda baadhaha inay kaa caawin doonto inaad ka soo kabbato in ku filan si aad u dheeli tirto khidmada.

Iska ilaali baadhayaasha kuwaas oo:

 • Sheegta inuu ka socda wakaalad dowladda ah
 • Ku adkaysta adeegyadooda inay waajib tahay
 • Isticmaala farsamooyinka cadaadiska ee iibka sareeya
 • Diida inay bixiyaan qandaraas qoran

Iska ilaalinta dhagarta iyo khiyaamada

Khiyaamoolayaashu waxay ku dul habsan doonaan aaga dhibtu saamaysay oo waxay garaaci albaabada. Qaar ka mid ah khiyaamoolayaashu waxay ku dul habsadaan aaga dhibtu saamaysay oo waxay garaacaan albaabada iyagoo bixinaya adeegyadooda. Fowdada masiibada, dhibanayaashu waxay rabi karaan si ay ugu celiyaan caadi oo dib u dhisaan Waxaad naftaada kaga ilaalin kartaa in lagu khiyaameeyo adigoo is ilaalinaya oo cilmi baadhaya sharikadaha aad ganacsiga la samayso.

 • Ka hubi caddaymaha saxda ah
 • Hubso inaad fahamto ereya qandaraaska ka hor saxeexida.
 • Wax kasta qoraal ku hel
 • Hel qiyaaso badan
 • Ku bixi kiridhit kaadh ama jeeg oo hana bixin ilaa markay shaqadu dhammaato mooyee
 • Weligaa ha saxeexin foomamka caymiska madhan
back to top