skip to content
Primary navigation
Feature image for

Macluumaad musiibooyinka dabiiciga ah

Waaxda Minnesota ee Ganacsiga waxay caawisaa macaamiisha dhacdada masiibada dabiiciga ah.

Khabiiradayagu waay kaa caawin karaan fahanka xuquuqahaaga, la shaqee baadhaha caymiyahaaga si aad u dhammayso sheegasho, oo kaa cawisaa samayntan go’aanada laga warqabo ee caymiska ka dib daadka ama waxyeelada duufaanka gurigaga, baabuurtka, hantida.

Isla markiiba roobka duufaanka leh ka dib 

Isla markiiba ka dib roobka duufaanka, waxaa jira talloobin aasaasi kaas oo kuu qaadi kara jidka kabbashada. Shayga koowaad ee aad samaynaysaa waa in la soo waco shirkad acaymiskaaga hantida khusaysa (mulkiilayaasha guryaha, kiraystayaasha, ama baabuurta).

 • Hubso in dhismaha uu badbaado yahay in lagalo oo laga xidhido korontada.
 • Ka hor inta aanad bilaabin nadiifinta, qaad sawiro ama fiidyow si aad u duubto ilaa xadka waxyeelada.
 • Iska ilaali tuurida shayna (marka laga reebo cuntooyinka xumaada) ilaa aad la kulanto baadhaha caymiska. Waxay go’aamin doonaan waxa la daadin karo.
 • Samee hagaajin ku meel gaadh ah oo aan qaali ahayn si looga hortago waxyeelada hantidaada. Tusaale ahan, loox ku xidh daaqada jabtay ama dabool maro ah saqafka liigaga. Haddii kale, waxyeelo dheeraad ah ma dabooli karto xeerkaagu. Hay lacag qabashada alaabta aad iibsato, markaa waa laguu celin karaa lacagta.

Soo gudbinta sheegashada

 • La xidhiidh caymiska shirkadaada isla markaaba si aad uga warbixiso khasaare oo u raacdo tilmamaha uu ku siiyay adiga shaqaalaha sheegashadu.
 • Diyaarso xeerkaaga caymiska iyo lambarka sheegashada.Tani waxay caawin doontaa nidaamka sheegashadu inuu degdeg ahaado.
 • Qor qoraalada. Hay diiwaanka cida aad la hadasho iyo goorta: ku dar wada sheekaysiga kooban oo waydii su’aalo haddii aanad fahmin tilmaamaha.
 • Samee liiska guriga. Haddii aanad hadda ka hor lahayn liiska guriga, samee liiska walxaha badan sida aad xusuusan karto.
 • Sug baadhaha caymiska shirkadu inuu yimaado.Ha wicin qofna si uu u hagaajiyo ama u beddelo khasaarahaaga la’anta, helitaanka tilmaamaha baadhaha caymiska shirkadaada. Baadhitaanka muuqda ee caymiyahaaga ee khasaaraha, waxay noqon kartaa lama huraan ka hor inta aan baadhitaanka la samayn. Ha tuurin hantida waxyeeladu gaadhay ilaa shirkadadaada baadhaha caymisku kuu sheego inay caadi tahay in sidaa sla sameeyo. Haddii gurigaaga waxyeelo gadhay, samee keliya hagaajin ku meel gaadh ah ilaa;baadhaha caymiska uu eego waxyeelada.

La shaqaynta Baadhaha Caymiska Shirkada

Baadhaha caymiska shirkadu waxa uu baadhi doonaa gurigaaga si uu u qiimeeyo waxyeelada hore. Hubso inaad waydiiso baadhaha caymiska

 • Aqoonsiga saxda ah
 • Kaadhka ganacsigu waxa uu aqoonsan karaa lambarkooda telefoonka iyo cinwaanka
 • Macluumaadka ku saabsan waxa lagaaga baahanyahay inaad qabato marka xigta
 • Macluumaadka ku saabsan waxa shirkada ay qaban doonto marka xigta
 • Waydii haddii aad filayso inaad hesho qiyaasaha dib u samaynta ama haddii shirkadu ay taas qaban doonto iyaddoo ku metelaysa.
 • Qiyaasta wakhti inta ay qaadanayso baadhaha caymisku inuu filayo nidaamka dhammaynta sheegashada inuu gaadho
 • Kharashaadka nolosha ee dheeraadka ah Haddii aanad awood u lahayn inaad joogto gurigaaga, baadhaha caymiska waxa uu soo saari karaa lacag qadin ah wixii kharashka nolosha dheeraadka ah. Lacag caddan ah u beddelka jeega wax saamayn ah kuma yeelan doonto heshiiskaagii caymiska u dambeeyay. Si kastaba ha ahaatee, waa inaad haysaa lacag qabashooyinka dhammaan kharashaaddka taageerada ee aad gashay sababtoo ah gurigaaga lama degi karo.
back to top