skip to content
Primary navigation
Feature image for

Ka fekerka daynsiga guryaha dadka waa wayn

Miya adiga ama qof kale oo aad garanaysaa ka fekera inuu helo daynsiga guryaha?

Daynsiga guryaha dadka waa wayn waxay u noqon karaan ikhtiyaaro xiiso badan oo waayeelka haysta dakhliga xadidan iyo hubaal la’aanta dhaqaalaha. Si kastaba ha ahaatee, noocyada daynsiga gurigu waa alaabada maaliyada adag taas oo inta badan leh kharash badan iyo haliso u baahan in laga fekero.

Waaxda Ganacsiga Minnesota waxay ku dhiirigelisaa mulkiilayaasha guryaha inay si feejigan dib ugu qiimeeyaan ikhtiyaaradooda oo ay bartaan wax ku saabsan qiimayaasha iyo khataraha ay ku lugleedahay daynsga guryaha dadka wayn ka hor inta aan go’aan la gaadhin.

Fahanka aasaaska daynsiga guryaha dadka waa wayn

Daynsiga guryaha dadka wayn waa nooc gaar ah oo amaah ah oo siisa fursad mulkiilayaasha guryaha 62 sano jir ah ama ka wayn inay amaahdaan qiimaha gurigooda la gu dhisay.

Daynsiga guryaha dadka wayn waxa uu u oggolaadaa mulkiilayaasha helida qiimaha guriga qaab lacag caddaana ah –mid uun lacag mar la wada bixiyo, ama lacag bixin bile ah ama laynka daynka. Waxaa logu yeedhaa loogu yeedhaa daynisga guryaha dadka wayn sababtoo ah waxaad ka heshaa lacag amaahiyaha beddelka halkii uu ka bixin lahaa.

Si kastaba ha ahaatee, dulsaar ayaa la saaraa lacagta aad hesho, markaas hadhaaga amaahdaada waxay kordhi doontaa muddo ka dib. Sababtoo ah qiimaha dhismahu wa qiimaha gurigaaga oo laga jaray lacagta aad heshay iyo dulsaarka kordhay, waxaad yeelan dontaa qiime dhisme oo ka yar gurigaaga marka hadhaaga amaahda ay korodho.

Daynsiga guryaha dadka wayn, amaahda dib looma bixinayo ilaa amaahdaha u dambeeya, la amaahdaha ama lamaanaha u qalmaa uu dhinto, iibiyo guriga ama u guuro guri.  

Wakhtigaas, hadhaaga buuxa ee amaahda, waxa uu noqon doona mid la bixinayo ama guriga waxa uu noqon doonaa mid ku guul daraystay bixinta lacagta, taas oo keeni doonta dib ula wareega guriga. Badanka tusaalooyinka, gurigu waa in la iibiyaa si loo bixiyo amaahda.

;

Daynsiga guryaha dad waa wayn, weli waad yeelan kartaa guri, maaha amaahiyaha. Tan macnaheedu waa waxaad u baahantahay inaad bixiso cashuuraha dhismaha, aad sii wado caymiska khatarta ah oo aad gurigaaga si wanaagsan u samayso. Haddii aad ku fashillanto inaad sidaas samayso, amaahiyahu waxa uu go’aan ku gaadhi karaa in amaahdaadii ay noqotay mid aan lacagta la bixinayn oo hantida la daynsaday lala wareegayo.

back to top
mn register to vote