skip to content
Primary navigation
Feature image for

Falka Qandaraska (marka iibsadahu lacagta wada bixiyo ama helo qaab uu ku bixiyo hadhaaga)

Miyuu qof adiga kuu soo jeedinayaa inuu kaa iibiyo guri qaab falka qandaraaska ah? Garo khataraha.

Falka qandaraaska ( wakhtiyada qaarkood loogu yeedho qanadaarska iibsiga haftada ah ama heshiiskaiibka haftada ah) waa kala iibsiga guryaha kaas oo iibka dhismaha uu maalgeliyo iibiyahu beddelka koox saddexaad sida baanka, ururka amaahda ama amaahiya daynsiga guriga. Inta badan waxaa loo isticmaalaa marka iibsadaha aanu u qalmin daynsiga guriga caadiga ah

Beddelka ku iibsiga guriga daynsi guri, iibsadahu waxa uu aqbalaa inuu toos u siiyo iibiyaha hafto bil kasta ah. Iibsadu waxa uu awoodaa inuu galo gurgia ka dib marka iibka la xidho, laakiin iibiyaha waxa uu haystaa xaqa cinwaanka lahaanta dhismaha. lahaanshaha dhabta ah waxay ku wareegtaa iibsadaha keliya ka dib marka lacag bixinta u dambaysa la bixiyo

Falka qandaraaska waxa uu in dheer ahaa ikhtiyaarka maalgelinta ee wax kala iibsiga guriyaha ee u dhaxeeya xubnaha qoysaska iyo saaxiibada. Qaar ka mid ah ururada guriyaynta aan macaash doonka ahayn sidoo kale waxay u isticmaalaan si loo caawiyo qoysaska dakhliga hoose inay dhabo u helaan lahaanshaha guryaha.

Laakiin bilowgii dhibaatooyinka dhaqaale ee 2008, qaar shirkadaha maalgelinta dhismaha guryaha ah waxay iibsadeen guryaha lala wareegay oo ka dib waxa ku siiyeen falka qandaraaska iibsadayaasha dhakhliga hoose leh ama kuwan leh dhibcaha hoose ee liidata oo aan iibsan karin maalgelinta daynsiga guryaha dhaqaneed.

Falka qandaraaska sidoo kale waa khiyaamo dooq u ah khiyaamoolayaasha dhismaha iyo iibinta guryaha kuwaas oo mid uun kuwaas oo ku dhibi doona mid ah dhisme dhexda guryo iibsadayaa guryo mustaqbalka ah ama ka ururiya lacag iibsayaasha marka kiraynta guriga lala oofin waayo daynsiga guriga lcagta aan la bixin.

Marka falka qandaraasku uu mar-marka qaarkood ka faa’iido iibsadaha oo aanay jirin jid kale oo guriga lagu mulkiyo, waa doorasho aad u halis badan oo keenta xad gudub iyo dhaqano bahalnimo ah. Sidoo kale waxaa ka maqan xuquuqaha macmiilka iyo dhowrisaha kale ee la heli karo ee waafaqsan sharciyada gobolka iyo federaalka ee guri iibsadayaasha leh dayniska guryaha dhaqanka ah. Haddii iibsadahu uu ku guul daraysto inuu lacagta bixiyo ama uu oofin waayo xaaladaha kale ee qandaraaska, iibiyahu waxa uu tirtiri karaa qandaraaska, caydhin karaa iibsadaha oo si degdeg ah dib ugu sheegan karaa dhismaha iyaddoonay jirin la’aanta dib ula wareega guriga iibka ama tallaabo garsooreed.

Falka qandaraasku waxa uu u muuqan karaa wax fudud oo toos ah, laakiin ikhtiyaarka maalgelinta waxay ku keeni kartaa tiro god daloolooyin ah iibsadaha guriga. iibsadayaal badan oo falkan qandaraska ah weligood ma noqdaan mulkiilayaasha buuxa ee dhismaha oo waxay waayaan dhammaan lacagta ay ku bixiyeen mulkiilanimda.

Ka hor saxeexida falka qandaraaska, iibsadayaasha guryaha mustaqbalku waa inay hubiyaan inay si buuxda u fahamaan ilaa xadka waajibaadyadooda hoosta qandaraaska, dhammaan kharashaad ay ka masuul ahaan doonaa iyo khataraha ay ku dhacayaan, ay ka mid yahay sida degdega ah ee ay guriga ku waayi karaan iyo dhammaan lacag bixinta ay sameeyeen.

back to top
mn register to vote