skip to content
Primary navigation
Missing Money

Fahmida Amaahdaada

Waxaad uga fekeri kartaa kaadhka warbixinta sidii kaadhkaaga warbixinta maaliyada gaarka ah. Warbixinta amaahda waxaa ka mid ah macluumaadka halka aad ku nooshahay, inta jeer ee biilasha la bixiyo, iyo haddii ay jireen tallaabooyin sharci ah sida xidhitaano ama musalafid maaliyadeed oo la soo xareeyay xiligaagii hore. Waxay u sheegtaa dayn qaatayaasha mustaqbalka sida ay u dhici karto inaad biilashaada wakhti buure ah ugu bixiso.

Haddi warbixintaada amaahdu ay tahay warbixinta kaadhka, buundadaada amaahda waa darajadaada. 

Buundada amaahda waa tiro ku salaysan taariikhdaada amaahda iyo “xaq u lahaanshaha amaahda” --- go’aanka sida ay u dhici karto adigu inaad dib u bixiso lacagta lagugu leeyahay.  Tirada waxaa lagu xisaabiyaa qaacido ay sameeyeen shirkadaha ka warbixinta amaahda macliinka. Waxay siisaa macluumaad amaahdayaasha, caymiyaha, iyo loo shaqeeyayaasha si ay u qiimeeyaan codsigaaga wixii caymiska amaahda ah, shaqada ama daynisga guriga. Buundaada amaahda kuma jirto warbixintaada amaahda laakiin waxaa laga iibsan karaa xafiisyada amaahda. buundooyinka amaahda waxay ka bilaabmaan 200 ilaa 850.

Waa muhiim in dib loo eego warbixintaada amaahda si caadi ah si loo qabto oo loo hagaajiyo khaladaadka si degdeg ah. Fahanka buundooyinka amaahdaada way caawimo badantahay filashada inta dulsaara ee aad ka bixinayso amaahda ama sida ay u saamayn karto codsiga shaqadaada..

Helitaanka warbixintaada amaahdu way fududahay oo waa bilaash.

Waxaad ka codsan kartaa nuqulka warbixintaada amaahda bilaashka ah mar sanadkii saddexda xafiis ee ugu muhiisan Equifax, Experian, iyo TransUnion. Dad badan waxay doortaan inay ka codsadaan hal warbixin afartii bilood ee kasta xafiis kasta si ay uga warhayaan amaahdooda muddada sanadka. 

Annualcreditreport.com waa websaydka keliya halka aad ka codsan karto warbixin amaaheed oo bilaash ah. Yaanay ku marin habaabin xayaysiisyada sheegta inay bixiyaan warbixino bilaash ah laakiin dhab ahaan ku soo dalaca kharash. 

Hubso inaad hagaajiso dhibaatooyinka warbixintaada.

Haddii ay ku jiraan khaladaad warbixintaada amaahda, la xidhiidh shirkada ka warbixinaysa amaahda isla markaaba. Waa inaad siisaa macluumaad si aad u saxdo walxaha lagu muransanyahay , oo uu la socdo magacaaga iyo cinwaanka. Shirkada warbixinaysa caadi ahaan ay tahay inay baadho 30 maalmood gudahood.

Waa inaad sidoo kale hubisaa wixii hawl khiyaamo ah ee warbixintaada ah sidii natiijada aqoonsigaaga ee la xaday. Haddi aad hesho in kootooyinka si khiyaama ah loogu furay magacaaga:

 • Gudbi warbixin booliska ah oo ku wargeli Guddida Ganacsiga Federaalka si aad uga warbixiso tuugada aqoonsiga.
 • Xidh kootooyinka khiyaamada ah oo la xidhiidh shirkadahaaga kiridhit kaadhka si ay u soo saaraan kaadhadh cusub haddii kootooyin sharci ah laga heshiiyay.
 • Saar digniinta khiyaamada oo ka xanib warbixintaada amaahda xafiiska amaahda. 

Waxaa jira habab badan oo lagu horumariyo buundadaada amaahda.

 • Ku bixi biilashaada wakhti buure ah --- lacag bixinta habsanka ah waxay hoos u dhigi kartaa buundadaada amaahda.
 • Xadid tirada kootooyikani cusub ee aad furato ---furitaanka kootooyinka cusub si lama huraan ah uma horumariso buundadaada amaahda.
 •  Dhererka taariikhda amaahda --- ha kuu furnaato kootada inta ugu dheer kuu furnayd oo ha shaqayso, oo isticmaal mid kasta ugu yaraan 6 bilood oo kasta.
 • Bixi daynka oo hoos u dhig hadhaagaada. Qaybta buundadaada amaahda waxay ku salaysantahay qadarka daynka hadhsan.
 • Ka hubi warbixintaada amaahda addoo codsanaya warbixintaada bilaashka ah oo ka warbixi wixii khalad ah.

Waxaad sidoo kale heli kartaa caawimada hagaajinta dayntaada haddii ay kaa tan badatay.

Haddii daynkaagu noqdo mid aad kaaga tan batay, waxaa jira goobo badan oo ku caawin kara. Gudaha Minnesota, Waaxda ganacsigu waxay maamushaa labba nooc oo shirkadaha bixinaya adeegyada hagaajinta amaahda ah: ururada adeega iyo shirkadaha maaraynta daynka. Ururadan waa inay adiga ku siiyaan qandaraas sharxaya khidmadooda iyo adeegyada, oo waa inay iska diiwaangeliyaan Waaxda Ganacsiga. Ka hor la saxeexida qandaraaska shirkad kasta, had iyo jeer hubi si aad u aragto inay ruqsad haysato addoo isticmaalaya agabka Raadinta Ruqsada ee websaydka Ganacsiga.

Hubi si aad u aragto haddii shirkadu ay xubin ka tahay urur wayn, sida Mu’asasada Qaranka ee La talinta Amaahda iyo Ururka Wakaaladaha La talinta Amaahda. Xubnaha ururadan waa wakaalado aan macaash doon ahayn oo leh la taliyaal dhaqaale oo la ansixiyay oo buuxiyo tayo gaar ah iyo heerarka anshaxa 

U dooro shirkada hagaajinta amaahda si feejigan.

 • Iska ilaali soo jeedinta dayn dhimista degdeg ah ama qorshaha dhammaynta daynka oo leh lacag badan oo la sii qadimo.
 • Iskajir in wakaaladaha khiyaamada qaarkood ay la fakan doontaa iyagoo isticmaalaya heerka aan macaash doonka ahayn si ay lacag u ururiyaan. Wakaaladaha sharciga ah waa inay u diyaar ahaadaan inay kula fadhiistaan oo ay kaala hadlaan caadooyinkaaga kharash garaynta oo kaa caawiyaan la imaanshaha miisaaniyada.
 • Ballamahan aan dhabta ahayn, sida tirtirka dayntaaada ee beesooyinka doolarka wakhti gaaban gduaheed, ama ballamaha dib u celinta buundo amaah oo xun, waxay noqon kartaa calaamad cas.
 • La shaqee Minnesota ee ruqsada haysta ee leh xafiis deegaanka ah oo leh xafiis maxali ah oo haysta shaqaale la heli karo si ay uga jawaabaan su’aalahaaga.
back to top