skip to content
Primary navigation
Feature image for

Barnaamijka Caawimada Tamarka

Barnaamijka Caawimada Tamarka (EAP) waxay ka caawisaa bixinta kharashaadka kulayliska guriga iyo hagaajinta foornada wixii ah qoysaska u qalma.

Toos uga codso adeeg bixiyaha EAP ee u adeegyada wadankaaga ama qabiilka. 

 1. Hel adeeg bixiyaaha EAP
 2. La xidhiidha adeg bixiyahaaga EAP oo codsi hakuu soo diraan adiga. 
 3. Boosta ugu dir codsigaaga dhammaaday adeeg bixiyahaaga EAP.
 4. Caawimo ka helida adeeg bixiyahaaga maxaliga ah EAP, wac 1-800-657-3710.

Arag tilmaamaha u qalmida EAP

EAP waxaa federaal ahaan lagu maalgeliyaa Waaxda. Caafimaadka Maraykanka iyo Adeegyada Aadamaha. Deeqahu waa

 • Kiraystayaaasha guryaha ama kiraystayaasha
 • Guryaha dakhliga leh ah ama ka hooseya 50 boqolkiiba dakhliga gobolka ee labba u kala qaybsama
 • Ku salaysan tamarta kharashka, cabbirka qoyska, iyo dakhliga

Adeegyadu waxaa ku jiri kara:

 • Bixinta biilasha tamarta
 • Ka caawinta ka jirida adeegyada ama shidaalka la soo diriyo.
 • Wxbarashada isticmaalka waxtarka iyo badbaadada leh ee tamarta.
 • U doodista shirkada tamarka iyo adeeg bixiyayasha aadamiga ah.
 • Dib u samee ama beddel nidaamka jabay ee kulayliska mulkiilayaasha guryaha.

2019 Barnaamijka Caawimada Tamarta Ugu badan ee Hagitaanada Dakhliga

EAP U qalmida waxay ku salaysantahay saddexdii bilood ee dhowayd oo dakhli ah.

Cabbirka Qoyska 3 Bilood Hagitaanada Ugu Badan Dakhliga Sanadlaha Ah
1 $6,495 $25,983
2 $8,494 $33,978
3 $10,493 $41,973
4 $12,492 $49,698
5 $14,490 $57,963
6 $16,489 $65,958
7 $16,864 $67,457
8 $17,239 $68,956
9 $17,613 $70,455
10 $17,988 $71,954
11 $18,363 $73,453
12 $18,738 $74,952
13 $19,112 $76,451
14 $19,487 $77,950
15 $19,970 $79,882
16 $21,158 $84,634
17 $22,346 $89,386
18 $23,534 $94,138
19 $24,722 $98,890
20 $25,910 $103,642
back to top