skip to content
Primary navigation
Feature image for

Adeegyada la talinta amaahda

Macaamil badan kuwaas oo ay dhibaato dayn haysato waxay caawimo ka raadiyaan adeegyada la talinta sidii badalka kicitaanka dhaqaale. Marka ay jiraan wakaalado badan oo sumcad leh oo caawinaya macaamiisha inay ka baxaan oo ka joogaan daynka. sidoo kale waxaa jira tiro shirkado ah oo ku maqan si ay u dhibaan macmiilka daynku ragaadiyay.

Ballamaha yaraynta degdega ah ee daynka ama qorshayaasha dhammaynta daynka oo leh khidmado la sii qadimo oo sare (boqolaal ama kumanyaal doolar) ayaa calanka cas u noqon kara macaamiisha. Doorashada adeega khaldan ee la talinta dayn waxay kugu sababi kartaa waxyeelo maaliyadeed oo wayn.

Waaxda Ganacsiga Minnesota waxay maamushaa laba nooc oo ganacsiga daynka macliilka ah:

Ururada Adeegyada Amaahda

Ganacsiyadan, khidmad ahaan, waxay siiyaan waxbarasho iyo talo loo gaaryeelay macaamiisha. Waxay horumarin karaan qiimaynta daynta ama taariikhda, kaa caawin karaan helida amaahda, oo waxay bixin karaan talada amaahda ama caawimada. Ururadan waa inay adiga ku siiyaan qandaraas sharxaya khidmadooda iyo adeegyada oo waa inay iska diiwaangeliyaan Waaxda Ganacsiga. Ururada sharciga waxay yeelan doonaan la taliyayaal si sax ah u tababaran. Ganacsiyadan macaashka loogu talo galay waa inay ku siiyaan adeegyada ka hor inta aanay kharash kugu soo dalicin. Waa inaanad lacag qadin ah sii bixin noocan ganacsiga ah. Macaamiisha aanu baahnayn daawaynta gaarka waxay heli karaan macluumaad wanaagsan oo miisaaniyad u qoondaynta iyo horumarinta daynkaaga maktabadaha guud ama xafiisyada badan oo adeega bulshada ah.

Shirkadaha Maaraynta Amaahda

Ganacsiyada sidoo kale waxay ku soo dalacaan kharash caawinta macaamiisha loo kordhiyay iyagoo horumariyana miisaaniyada iyo helitaanka lacagta macaamiisha si dib loogu bixiyo hoosta qorshaha yaraynta daynka gaarka ah. Shirkadaha ku yaala Minnesota ee bixinaya adeegyada qoondaynta daynka waa inay ruqsada siisaa Waaxda Ganacsigu. Shirkadaha ku yaala gobolka bixinaya adeegyada la midka ah ee internatka ama boosta looma baahna inay ruqsad haystaan. Haddii aad go’aansato inaad isticmaasho shirkada gobol kale, waa inaad la xidhiidhaa wakaalada sharciga ee gobolka si ay u xaqiijiso heerka ruqsada ee shirkada.

Ka hor inta aanad ku biirinin qorshaha yaraynta daynka, hubso inaad akhrido qandaraaska oo aad fahamto sida barnaamijku u shaqeeyo. Waxaad bixin doontaa daynkaaga, heerka la yareeyay oo aad siiso shirkada maaraynta daynka, taas oo la gorgortami doonta amaahiyayaashaada oo kuu samayn doonta lacagbixintaada. Sida ugu wanaagsan ee loola macaamilo ka Minnesota ee ruqsada haysta ee leh xafiis deegaanka ah oo leh shaqaale la heli karo si ay uga jawaabaan su’aalahaaga.

Xaaladaha qaarkood, ururada adeegyada latalinta macmiilka ee amaahda waxay bixiyaan adeegyada shirkada maaraynta daynka siiba adeegyada waxbarashadda iyo la talinta ee ururka adeega daynta.

Dhibaatada iska dhigayaasha kuwa aan “macaash doonka ahayn

Ururo badan oo adeega amaahda sharciga aha (oo isticmaalaya magacyo badan oo kala duwan) waxay ku raaxaystaan heerka aan macaash doonka ahayn, oo macnaheedu yahay inay ku soo dalaci karaan adeegyada lacagta qadinka ah. ka hor bixinta adeega. Caaqibo ahaan, shirkado badan oo khiyaamoolayaal ah oo halkaas u jooga inay lacagtaada kaa urursadaan ayaa waxay iska dhigaan inaanay macaash doon ahayn. Si sharci ahaan loogu qalmo adeega la talinta amaahda ee aan macaash doonka ahayn, wakaaladu waa inay ku siisaa waxabarasho maaliyadeed. Xariifiinta khiyaamada waxaa dhici karta inay kuu soo diraan buugyaraha qorshaynta maaliyada oo ay taas ugu yeedhaan “waxbarasho.” Wakaaladaha sharciga ah waa inay u diyaar ahaadaan inay kula fadhiistaan oo ay kaala hadlaan caadooyinkaaga kharash garaynta oo kaa caawiyaan oo ay qaabeeyaan qorshe cusub oo miisaaniyadeed.

Sida loo helo adeega la talinta amaahda oo sumcad fiican leh

Ka hubso Waaxda Ganacsiga Minnesota si aad u aragto ururka adeega amaahda inuu diiwaangashan yahay ama haddii shirkada maaraynta daynku ay ruqsad haysato.

Soo ogow haddii wakaalada la talinta ay xubin ka tahay urur wayn, sida  National Foundation for Credit Counseling or the Financial Counseling Association of America.  Ku xidhnaanta ururadan waxay hubiyaan in wakaaladaha xubinta ay buuxiyaan tayo gaar ah iyo heerarka ansahaxa oo la taliyaasha amaahdu ay helaan tababar wanaagsan.

Dooro wakaalad ku siisa kullan la talin oo is qaabilaad ah si looga hadlo caadooyinkaaga kharash garaynta, habbaysa miisaaniyad oo kaa caawisa maamulida maaliyaada gaarka ah. Ku biirida adeegyada amaahda macmiilka ama qorshaha yaraynta daynka ee telefoonka ama internatka waxa uu hali skuu geliyaa inaad ku waydo lacagta mashruuc khiyaamo ah.

Ku hel heshiiska qoraal, oo akhri ka hor inta aanad saxeexin

Iska ilaali shirkadaha u baahan khidmada qadinka ah (taas oo noqon karta boqolaal doolar) ,“ku tabaruca aan khasabka ahayn” ama khidmada adeegyada sare ee bilaha ah ee wax ku biiriya daynkaaga. Badanka wakaalado badan oo sharci ah waxa uu kharash ku dalacaa $10 ilaa $20 si ay u bilaabaan qorshaha dib u bixinta daynka iyo wax yar $20 bishii oo adeega khidmada ah.

Haddii aad la macaamilayso shirkada maaraynta daynka, hubso in lagugu wargeliyo wax ku saabsan goorta iyo inta ay leegtahay lacag bixinta bilaha ah ee u tegaysa dayn siiyahaaga. Iska jir shirkadaha adeega amaahda ee ula hadha lacag bixitaadaa bisha koowaad lafahooda.

Iska jir ballamaha aan runta ahayn, sida tirtirka daynta ee beesadaha doolarka muddo wakhti yar ah (badanka qorshayaasha yaraynta daynka waxay qaataan labba ilaa afar sanadood inay dib u bixiyaan) ama ballamaha laga noqdo buundada amaahda xun. 
Sida had iyo jeer, xusuuso sharciga: Waxay u eegtahay inay aad u wanaagsan tahay inay run ahaato, maangal ahaan way tahay.

back to top
mn register to vote