skip to content
Primary navigation
Feature image for

Barnaamijka Caawimada Tamarka

Barnaamijka Caawimada Tamarka (EAP) waxay ka caawisaa bixinta kharashaadka kulayliska guriga iyo hagaajinta foornada wixii ah qoysaska u qalma.

Qoysku waa Inay Codsadaan EAP Maayo 31, 2017

Codsiga waa in la helaa ama boosta ku calaamsanaadaa Maayo 31, 2017 si loogu habbeyeyo dheefaha EAP ilaa barnaamijka sanadka 2016-2017. Codsiyada la helay ka dib Maayo 31 waxay u qalmi karaan Barnaamijka Cimilo hagaajinta Guriga, maalgelinta maxaliga ah, gudbinta, u doodista, iwm. Barnaamijyada EAP waa la diidaa iyadoo ay sababtay dhammaadka sanadka barnaamijka waxaana lagu dari doonaa liiska fariimaha boosta lagu dirayo si toos loogu helo barnaamijka sanadka xiga.

Toos uga codso adeeg bixiyaha EAP ee u adeegyada wadankaaga ama qabiilka. 

 1. Hel adeeg bixiyaaha EAP
 2. La xidhiidha adeg bixiyahaaga EAP oo codsi hakuu soo diraan adiga. 
 3. Boosta ugu dir codsigaaga dhammaaday adeeg bixiyahaaga EAP. 

Caawimo ka helida adeeg bixiyahaaga maxaliga ah EAP , wac 1-800-657-3710.

Arag tilmaamaha u qalmida EAP

Barnaamijyada waxaa boosta loogu soo dirayaa adeeg bixiyahaaga maxaliga ah ee EAP

Barnaamijka Ingiriisiga (.pdf)

Barnaamijka Isbaanishka (.pdf)

Barnaamijka Daabacada Wayn (.pdf)

EAP waxaa federaal ahaan lagu maalgeliyaa Waaxda. Caafimaadka Maraykanka iyo Adeegyada Aadamaha. Deeqahu waa

 • Kiraystayaaasha guryaha ama kiraystayaasha
 • Guryaha dakhliga leh ah ama ka hooseya 50 boqolkiiba dakhliga gobolka ee labba u kala qaybsama
 • Ku salaysan tamarta kharashka, cabbirka qoyska, iyo dakhliga

Adeegyadu waxaa ku jiri kara:

 • Bixinta biilasha tamarta
 • Ka caawinta ka jirida adeegyada ama shidaalka la soo diriyo.
 • Wxbarashada isticmaalka waxtarka iyo badbaadada leh ee tamarta.
 • U doodista shirkada tamarka iyo adeeg bixiyayasha aadamiga ah.
 • Dib u samee ama beddel nidaamka jabay ee kulayliska mulkiilayaasha guryaha.

2017 Barnaamijka Caawimada Tamarta Ugu badan ee Hagitaanada Dakhliga

EAP U qalmida waxay ku salaysantahay saddexdii bilood ee dhowayd oo dakhli ah.

Click here to load this Caspio Cloud Database
Cloud Database by Caspio
back to top